9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 24 Pasifik Yayınları

9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 24  9. sınıf İngilizce ders kitabı Pasifik Yayınları  yayınları kitabının İngilizce soru, metin İngilizce cümlelerinin Türkçe çevirilerini yaptık.  9. sınıf İngilizce Ders kitabı İngilizce metinlerin ve soruların bölüm bölüm çevirilerini yazdık. 1. ünite Sayfa 24 Türkçe çevirisini kısaca yazdık.

9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 24

SAYFA 24 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

4. Listen again and answer the questions.
1. Who lives in the city centre, Alice or Matthew?
Alice lives in the city centre.
2. Who likes quiet places?
Mathew likes quiet places.
3. Is there a shopping mall in Matthew’s town?
No, there isn’t.
4. What does Alice do at the weekend?
She usually goes to the cinema at the weekend.
5. What does Matthew do at the weekend?
Mathew goes to the riverside and has a picnic there

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

4. Tekrar dinleyin ve soruları cevaplayın.
1. Şehir merkezinde kim yaşıyor, Alice mi Matthew mu?
Alice şehir merkezinde yaşıyor.
2. Kim sessiz yerleri sever?
Mathew sessiz yerleri sever.
3. Matthew’un kasabasında bir alışveriş merkezi var mı?
Hayır, yok.
4. Alice hafta sonu ne yapar?
Genellikle hafta sonları sinemaya gider.
5. Matthew hafta sonu ne yapar?
Mathew nehir kenarına gider ve orada piknik yapar


Speaking Time

5. Work in pairs. Ask and answer questions, describe and compare your environments.

Sample questions and sentences:
Where do you live? Why do you live there?
Is there a … in your neighbourhood? Are there a lot of shops /parks /cinemas in your neighbourhood?
I live in the countryside because life is easier there. The food is better than (it is in) cities.
You can buy the best homemade cakes around. Life is more beautiful in cities. We watch the latest movies.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

konuşma zamanı

5. Çiftler halinde çalışın. Sorular sorun ve yanıtlayın, ortamlarınızı tanımlayın ve karşılaştırın.

Örnek sorular ve cümleler:
Nerede yaşıyorsun? Neden orada yaşıyorsun?
Mahallenizde … var mı? Mahallenizde çok sayıda dükkan/park/sinema var mı?
Ben kırsalda yaşıyorum çünkü orada hayat daha kolay. Yemek şehirlerden (içinde) daha iyidir.
Çevredeki en iyi ev yapımı kekleri satın alabilirsiniz. Şehirlerde hayat daha güzel. En yeni filmleri izliyoruz.


Reading Time

6. Answer: What kind of places are there in your street?

 Read the text on the next page and answer: Is there traffic in the Castle Street?
No, there isn’t any traffic in the Castle Street. It is a pedestrain street.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Okuma zamanı

6. Cevap: Sokağınızda ne tür yerler var?

 Bir sonraki sayfadaki metni okuyun ve cevaplayın: Castle Street’te trafik var mı?
Hayır, Castle Caddesi’nde trafik yok. Yaya caddesidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir