Gerçekte bir sömürü düzeni olan mandacılığın Milletler Cemiyeti tarafından bu şekilde tanımlanmasının amacı ne olabilir?

Gerçekte bir sömürü düzeni olan mandacılığın Milletler Cemiyeti tarafından bu şekilde tanımlanmasının amacı ne olabilir? Gerçekte bir sömürü düzeni olan mandacılığın Milletler Cemiyeti tarafından bu şekilde tanımlanmasının amacı şunlar olabilir.

Gerçekte bir sömürü düzeni olan mandacılığın Milletler Cemiyeti tarafından bu şekilde tanımlanmasının amacı ne olabilir?

  1. Dünya kamuoyunda sömürgeciliğe duyulan tepki
  2. I.Dünya Savaşında yenilen Osmanlı Devleti ve Almanya’dan ayrılan Avrupa dışındaki ülkelerin galip devletler arasında paylaşılmasının tepki çektiği için farklı bir şekilde yapmak
  3. ABD’nin sömürgeci sistemin genişletilmesini istememesi nedeniyle mandacılık Milletler Cemiyeti tarafından bu şekilde tanımlanmıştır.

İLAVE BİLGİ

Mandacılık gerçekte bir sömürü düzenidir. Miiletler Cemiyeti tarafından bu şekilde tanımlanmasının amacı gelen tepkileri azaltmaktır.

Manda I. Dünya Savaşı’ndan sonra bazı az gelişmiş ülkeleri, kendi kendilerini yönetecek bir düzeye eriştirip, bağımsızlığa kavuşturuncaya kadar Milletler Cemiyeti adına yönetmek için bazı büyük devletlere verilen yetkidir.  ( 1 )

12.sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi ders kitabı sayfa 32

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir