10. Sınıf Tarih Kitabı Cevapları

"Şüphesiz ki bir toplum kendi durumunu değiştirmedikçe Allah onların durumunu değiştirmez" ayetinde Allah'ın insana yüklediği toplumsal sorumluluk nedir?

Siz Türkiye Selçuklu Devleti hükümdarı olsaydınız ticareti geliştirmek için ne gibi faaliyetlerde bulunurdunuz? Açıklayınız.

, , No Comment

Siz Türkiye Selçuklu Devleti hükümdarı olsaydınız ticareti geliştirmek için ne gibi faaliyetlerde bulunurdunuz? Açıklayınız. sorusunun cevabını kısaca yazdık. Selçuklu Devleti hükümdaları ticaretin artması için çeşitli faaliyetlerde bulunmuşlardır. Ben hükümdar olsaydım ilave olarak şunları yapardım.

Read Post →

Malazgirt ve Miryokefalon Savaşlarının Anadolu’daki Türk tarihine katkıları neler olmuştur?

, , No Comment

Malazgirt ve Miryokefalon Savaşlarının Anadolu’daki Türk tarihine katkıları neler olmuştur? sorusunun cevabı olarak şu bilgiyi verebiliriz. anadolu’nun Türk yurdu olmasında bu iki savaşın büyük önemi vardır. Malazgirt ve Miryokefelon Savaşlarının tarihimize katkılarını kısaca yazalım.

Read Post →

Tarih şeridi 1.1’den hareketle Türkiye Selçuklu Devleti’nin siyasi ilişkilerde bulunabileceği devletleri tespit ediniz.

, , No Comment

“Tarih şeridi 1.1’den hareketle Türkiye Selçuklu Devleti’nin siyasi ilişkilerde bulunabileceği devletleri tespit ediniz” sorusu hakkında şu bilgileri verebiliriz.  Türkiye Selçuklu Devleti’ni kurulduğu yıllar açısından şu ülkelerde siyasi ilişkilerde bulunmuştur. Tespitimizi yazalım.

Read Post →

Safevilerle uzun süren savaş döneminde, Osmanlı Devleti’nin Batı’ya karşı uyguladığı siyasetin genel özellikleri nelerdir?

, , No Comment

Safevilerle uzun süren savaş döneminde, Osmanlı Devleti’nin Batı’ya karşı uyguladığı siyasetin genel özellikleri nelerdir? sorusunun cevabını kısaca yazdık.

Read Post →

Malazgirt Savaşı’ndan sonra Anadolu’da kurulan Türk beyliklerinin siyasi, ekonomik ve kültürel faaliyetlerini aşağıda verilen örnekten hareketle yazınız.

, , No Comment

Malazgirt Savaşı’ndan sonra Anadolu’da kurulan Türk beyliklerinin siyasi, ekonomik ve kültürel faaliyetlerini aşağıda verilen örnekten hareketle yazınız. sorusunun cevabını kısaca yazdık.

Read Post →