10. Sınıf Tarih Kitabı Cevapları

Bursa’nın fethedilmesi ve buraya Türklerin iskânı ile şehirde ne gibi değişimler yaşanmış olabilir? Açıklayınız.

, , No Comment

Bursa’nın fethedilmesi ve buraya Türklerin iskânı ile şehirde ne gibi değişimler yaşanmış olabilir? Açıklayınız. sorusunun cevabını kısaca yazdık. Bursa’nın fethi ile Türkler burayı bir Türk İslam şehri haline getirmiştir. Bu kapsamda şu değişimler yaşanmıştır.

Read Post →

Bir Türk İslam Devleti olan Osmanlıların, Kuruluş Dönemi’nde, Bizans’a karşı izleyeceği politikalar hakkındaki düşünceleriniz nelerdir?

, , No Comment

Bir Türk İslam Devleti olan Osmanlıların, Kuruluş Dönemi’nde, Bizans’a karşı izleyeceği politikalar hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? sorusunun cevabını kısaca yazdık.

Read Post →

Yukarıda verilen bilgilerden hareketle Osmanlı Beyliği’nin kuruluşu ve gelişiminde hangi faktörler etkili olmuştur?

, , No Comment

Yukarıda verilen bilgilerden hareketle Osmanlı Beyliği’nin kuruluşu ve gelişiminde hangi faktörler etkili olmuştur? sorusunun cevabını kısaca yazdık. Osmanlı Beyliği’nin kuruluş ve gelişimini etkileyen faktörler şunlardır;

Read Post →

Yeni araştırmalar ve elde edilen bulgular mevcut tarihî bilgilerimizi nasıl etkilemektedir?

, , No Comment

Yeni araştırmalar ve elde edilen bulgular mevcut tarihî bilgilerimizi nasıl etkilemektedir? sorusunun cevabını kısaca yazdık. Tarih bilimi elde edilen bulgular, kazılardan elde edilen tarihi belgeler ile tarih tekrar yazılır. Bu bulgular tarih bilgimizi şu şekilde…

Read Post →

Türkiye Selçuklu Devleti ile Moğollar arasında yapılan Kösedağ Muharebesi’nin siyasi sonuçları neler olmuştur?

, , No Comment

Türkiye Selçuklu Devleti ile Moğollar arasında yapılan Kösedağ Muharebesi’nin siyasi sonuçları neler olmuştur? sorusunun cevabını kısaca yazdık. Kösedağ Savaşı’nın siyasi sonuçları şunlardır.

Read Post →

Haçlı Seferleri’nin Türk İslam dünyası üzerinde sosyokültürel etkileri neler olmuştur?

, , No Comment

Haçlı Seferleri’nin Türk İslam dünyası üzerinde sosyokültürel etkileri neler olmuştur? sorusunun cevabını kısaca yazdık. Haçlı seferlerinin dini, ekonomik, siyasi ve toplumsal sonuçlar olmuştur. Sosyokültürel sonuçları şunlar olmuştur.

Read Post →