6. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabı Cevaplar

MÖ 5. yüzyılda yaşadığı tahmin edilen İskit Tigini’ne ait olan ve Esik kurganından çıkarılan “Altın Elbiseli Adam” hakkında araştırma

, , No Comment

MÖ 5. yüzyılda yaşadığı tahmin edilen İskit Tigini’ne ait olan ve Esik kurganından çıkarılan “Altın Elbiseli Adam” hakkında araştırma konusunu yazdık. Altın Elbiseli Adam hakkında araştırma yaptık ve şu sonuçları yazabiliriz.

Read Post →

Yukarıdaki metinden yola çıkarak Kök Türklerin yaşadığı yerin coğrafi özellikleri hakkında neler söyleyebilirsiniz?

, , No Comment

Yukarıdaki metinden yola çıkarak Kök Türklerin yaşadığı yerin coğrafi özellikleri hakkında neler söyleyebilirsiniz? sorusu cevabını yazdık. Kök Türklerin yaşadıkları yer şu coğrafi özelliklere sahiptir.

Read Post →

Hunların Halk arasında "Ömrü bu kadarmış eceli gelmiş" gibi ifade ve deyişler nerelerde ve hangi anlamlarda kullanılmaktadır?dile getiren şiirden yola çıkarak aşağıdaki açıklamalarda istenen cevapları ağaçtaki kutucuklara yazınız

Hunların yaşantılarını dile getiren şiirden yola çıkarak, aşağıdaki açıklamalarda istenen cevapları ağaçtaki kutucuklara yazınız

, , No Comment

Hunların yaşantılarını dile getiren şiirden yola çıkarak, aşağıdaki açıklamalarda istenen cevapları ağaçtaki kutucuklara yazınız sorusu hakkında şu cevabı yazabiliriz. Hunlar ile ilgili soruların cevaplarını şiire göre yazalım;

Read Post →

Türklerin tarih boyunca çok çeşitli bölgelere yayılması Türk tarihini siyasi, coğrafi, kültürel ve ekonomik olarak nasıl etkilemiş olabilir? Aşağıdaki boşluğa yazınız.

, , No Comment

Türklerin tarih boyunca çok çeşitli bölgelere yayılması Türk tarihini siyasi, coğrafi, kültürel ve ekonomik olarak nasıl etkilemiş olabilir? Aşağıdaki boşluğa yazınız.

Read Post →

Haritadan faydalanarak Türklerin hangi yönlere ve bölgelere göç ettiğini söyleyiniz

, , No Comment

Haritadan faydalanarak Türklerin hangi yönlere ve bölgelere göç ettiğini söyleyiniz sorusunun cevabını kısaca yazalım. Türkler Orta Asya’dan büyük göçler halinde dünyanın çeşitli yerlerine göç etmişlerdir. Kitabımızdaki haritadan Türklerin göç ettikleri yön ve yerleri kısaca yazalım.

Read Post →

Orta Asya’da yapılan arkeolojik kazılarda savaş aletleri, çanak çömlekler, kilimler, süs eşyaları vb. bulunmuş olması Türklerin hangi ekonomik faaliyetlerle uğraştıklarını göstermektedir?

, , No Comment

Orta Asya’da yapılan arkeolojik kazılarda savaş aletleri, çanak çömlekler, kilimler, süs eşyaları vb. bulunmuş olması Türklerin hangi ekonomik faaliyetlerle uğraştıklarını göstermektedir? sorusunun cevabını kısaca yazdık.

Read Post →