9. Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları

Markisi’nin Avrupa’nın karşılaşacağı ilk devrimi, Osmanlı’nın ele geçirilmesi olarak sunmasının nedenleri neler olabilir?

, , No Comment

Markisi’nin Avrupa’nın karşılaşacağı ilk devrimi, Osmanlı’nın ele geçirilmesi olarak sunmasının nedenleri neler olabilir? D’argenson Markisi’nin Projesi (1738) Osmanlı Devleti’nin ele geçirlmesini ele alıyordu. Bu düşüncenin bunu sunmasının nedenleri şunlar olabilir;

Read Post →

Prut Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin, Rusya’nın barış teklifini kabul etmesinin sebepleri nelerdir?

, , No Comment

Prut Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin, Rusya’nın barış teklifini kabul etmesinin sebepleri nelerdir? sorusunun cevabını kısaca yazdık. Prut Savaşı 1711 yılında Rusya ve Osmanlı Devleti arasında yapılmıştır.

Read Post →

Muhasebe kayıtlarının yazılı hâle getirilmesi devletler ve tüccarlar için hangi faydaları sağlamış olabilir?

, , No Comment

Muhasebe kayıtlarının yazılı hâle getirilmesi devletler ve tüccarlar için hangi faydaları sağlamış olabilir? sorusunun cevabını kısaca yazdık. Yazının icadı bir çok faydaları olmuştur. Muhasebe kayıtlatının yazılı yapılması sayesinde aşağıdaki faydaları olmuştur;

Read Post →

I. Hattuşili’nin yazıya ve kâtiplere önem vermesinin nedenleri neler olabilir?

, , No Comment

I. Hattuşili‘nin yazıya ve kâtiplere önem vermesinin nedenleri neler olabilir? sorusunun cevabını kısaca yazdık. Yazının icadı ile bilginin kalıcılığı sağlanmıştır. Yazı sayesinde insanlık büyük bir atılım gerçekleştirmiştir. I. Hattuşili’nin yazıya ve kâtiplere büyük önem vermiştir.…

Read Post →

Destanlar, mitler ve efsaneler insanların hangi ihtiyaçlarından kaynaklanmış olabilir?

, , No Comment

Destanlar, mitler ve efsaneler insanların hangi ihtiyaçlarından kaynaklanmış olabilir? sorusunun cevabını kısaca yazdık. Destanlar, mitler ve efsaneler sözlü edebiyat ürünleridir. Yazının icadından önce çıkmıştır. Bunların ortaya çıkma ihtiyaçları şundan kaynaklanmış olabilir.

Read Post →

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO’nun hazırladığı Dünya Miras Listesi’nde ülkemizden de tarihî ve doğal kültür varlıklarına yer verilmiştir. 2018 yılında Göbeklitepe’nin de dâhil edilmesiyle bu listedeki varlıklarımızın sayısı 18’e çıkmıştır. Bir Genel Ağ araştırması yaparak bu varlıklarımızın adlarını aşağıdaki tabloda boş bırakılan yerlere yazınız.

, , No Comment

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO’nun hazırladığı Dünya Miras Listesi’nde ülkemizden de tarihî ve doğal kültür varlıklarına yer verilmiştir. 2018 yılında Göbeklitepe’nin de dâhil edilmesiyle bu listedeki varlıklarımızın sayısı 18’e çıkmıştır. Bir Genel…

Read Post →

Okuduğunuz parçadan yola çıkarak Türklerin yaşantıları hakkında neler söyleyebilirsiniz?

, , No Comment

Okuduğunuz parçadan yola çıkarak Türklerin yaşantıları hakkında neler söyleyebilirsiniz? sorusu hakkında bilgi verelim. Orta Asya’da yaşayan Türkler hakkında bilgi veren kitabımızdaki okuma parçası ile ilgili soruları cevaplayalım ve hakkında bilgiler söyleyelim;

Read Post →

İnsanların yerleşmek için Çatalhöyük’ü seçmelerinin en önemli gerekçesi ne olabilir? Neden?

, , No Comment

İnsanların yerleşmek için Çatalhöyük’ü seçmelerinin en önemli gerekçesi ne olabilir? Neden? sorusunun cevabını kısaca yazdık. ilk insanlar zamanla yerleşik hayata geçmişlerdir. Bu hayata geçişte de yer seçmek için ihtiyaçlarını karşılayan yerleri tercih etmişlerdir. Çatalhöyük‘ü seçmelerinin…

Read Post →

İnsanlar hangi özelliklerinden dolayı Çayönü’nü yerleşme yeri olarak seçmiş olabilirler?

, , No Comment

İnsanlar hangi özelliklerinden dolayı Çayönü‘nü yerleşme yeri olarak seçmiş olabilirler? sorusunu şöyle cevaplayabiliriz. İnsanlar ilk çağlarda iklimi ve yaşama elverişli bölgelerde yaşamışlardır. Çayönü’de bu yerlerden birisidir. Bu yeri yerleşme yeri olarak seçmelerinin sebepleri şunlar oalbilir;

Read Post →

Eski Taş Çağı insanlarının yaşadıkları mağaralara ve bu mağaraların duvarlarına yaptıkları resimlere bakılarak o dönemle ilgili hangi bilgilere ulaşılabilir?

, , No Comment

Eski Taş Çağı insanlarının yaşadıkları mağaralara ve bu mağaraların duvarlarına yaptıkları resimlere bakılarak o dönemle ilgili hangi bilgilere ulaşılabilir? sorusu ile ilgili bilgi verelim.

Read Post →