9. Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları

Zekat vermek ifadesi sizde hangi anlamları çağrıştırıyor?

Hitit krallarının meşruiyetlerini tanrılara dayandırmalarının nedenleri neler olabilir?

, , No Comment

Hitit krallarının meşruiyetlerini tanrılara dayandırmalarının nedenleri neler olabilir? sorusunun cevabını kısaca yazdık. Krallar gücünün tanrılara dayandırmıştır. Kralların bu şekilde gücünü tanrılardan almaları insanları etkilemiştir. Bunun nedenleri şunlardır;

Read Post →

Osmanlı Devleti’nde nüfus artışının ve fetihlerin durmasının ekonomiye etkileri neler olabilir?

Ticaretin uygarlığın gelişimine etkisi var mıdır? Düşüncelerinizi örneklendirerek açıklayınız

, , No Comment

Ticaretin uygarlığın gelişimine etkisi var mıdır? Düşüncelerinizi örneklendirerek açıklayınız. sorusunun cevabını kısaca yazdık. Tarihte insanlık ticaret yapmıştır. Ticaretin uygarlığın gelişimine büyük katkıları vardır. Örnekler vererek açıklayalım;

Read Post →

Yukarıdaki ayete göre zekât kimlere verilebilir?

Günümüzde tarihtekine benzer göç hareketleri görülmekte midir? Görülüyorsa bu göçler kimler tarafından nereden, nereye doğru yapılmaktadır ve bu göçlerin nedenleri nelerdir?

, , No Comment

Günümüzde tarihtekine benzer göç hareketleri görülmekte midir? Görülüyorsa bu göçler kimler tarafından nereden, nereye doğru yapılmaktadır ve bu göçlerin nedenleri nelerdir? Tarihte kıtlık, savaş vb. etkilerle göçler olmuştur. Günümüzde de benzer göçler olmaktadır. Bu göçlerin…

Read Post →

Yukarıdaki mektuplardan hareketle Ege Göçleri göç eden kavimler ve o dönem devletlerinin özellikleri hakkında hangi çıkarımlarda bulunabilirsiniz?

Yukarıdaki mektuplardan hareketle Ege Göçleri, göç eden kavimler ve o dönem devletlerinin özellikleri hakkında hangi çıkarımlarda bulunabilirsiniz?

, , No Comment

Yukarıdaki mektuplardan hareketle Ege Göçleri, göç eden kavimler ve o dönem devletlerinin özellikleri hakkında hangi çıkarımlarda bulunabilirsiniz? sorusunun cevabını kısaca yazdık.

Read Post →

İklim özelliklerinin toplumların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisine hangi örnekleri verebilirsiniz?

İklim özelliklerinin toplumların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisine hangi örnekleri verebilirsiniz?

, , No Comment

İklim özelliklerinin toplumların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisine hangi örnekleri verebilirsiniz? Bir yerin iklim özellikleri insanların yaşam, hayat ve geçim şekillerini belirler. Bunlara örnekler verelim;

Read Post →

Osmanlı Devleti’nde nüfus artışının ve fetihlerin durmasının ekonomiye etkileri neler olabilir?

Toplumların gelişmişlik düzeylerinin farklı olmasının nedenleri nelerdir?

, , No Comment

Toplumların gelişmişlik düzeylerinin farklı olmasının nedenleri nelerdir? sorusunun cevabını kısaca yazdık. Toplumlar farklı gelişmişlik düzeylerindedir. Avrupa’daki bir toplum ile Afrika’daki bir toplumun düzeyleri farklıdır. Toplumların gelişmişlik düzeylerinin farklı olmasının sebepleri şunlardır;

Read Post →