Uncategorized

Kudüs’ün Müslümanlar, Hristiyanlar ve Yahudiler için önemi hakkında neler biliyorsunuz? Açıklayınız.

, , No Comment

Kudüs’ün Müslümanlar, Hristiyanlar ve Yahudiler için önemi hakkında neler biliyorsunuz? Açıklayınız. Kudüs üç büyük din için büyük önemi olan bir şehirdir. Kudüs’ün önemi hakkında şunları yazabiliriz.

Read Post →

Sükut ikrardan gelir atasözündeki ikrar kelimesi hangi anlamda kullanılmıştır, günlük dilde kullanılan ikrar etmek, ikrar vermek gibi deyimlerin anlamı nedir?

, , No Comment

Sükut ikrardan gelir atasözündeki ikrar kelimesi hangi anlamda kullanılmıştır, günlük dilde kullanılan ikrar etmek, ikrar vermek gibi deyimlerin anlamı nedir?

Read Post →

Yukarıdaki halk deyişini insanın sahip olduğu akıl, irade ve sorumluluk gibi kavramları da göz önünde bulundurarak İslam’ın kader anlayışı açısından değerlendiriniz

, , No Comment

Yukarıdaki halk deyişini insanın sahip olduğu akıl, irade ve sorumluluk gibi kavramları da göz önünde bulundurarak İslam’ın kader anlayışı açısından değerlendiriniz sorusunun cevabını yazdık. Kader hakkımızda takdir edilendir. Fakat bu takdir edilen bizim hareketlerimizin sonucunda…

Read Post →

Toplumsal yasaların, fiziksel ve biyolojik yasalardan fark ve benzerlikleri nelerdir?

, , No Comment

Toplumsal yasaların, fiziksel ve biyolojik yasalardan fark ve benzerlikleri nelerdir? sorusunun cevabını kısaca yazdık. Yasalar belli bir düzeni sağlar. Çeşitli yasalar mevcuttur. Toplumsal yasalar, biyolojik yasalar, fiziksel yasalar. Bu yasaların benzerlikler ve farklılıkları şunlardır;

Read Post →

Allah’ın evrende her şeyi belli bir ölçü ve denge içinde yaratması insana ve diğer canlılara ne gibi yararlar sağlamaktadır.

, , No Comment

Allah’ın evrende her şeyi belli bir ölçü ve denge içinde yaratması insana ve diğer canlılara ne gibi yararlar sağlamaktadır. sorusunun cevabını kısaca yazdık.

Read Post →

Aşağıdaki tabloda Osmanlı toplumunda yer alan bazı kişiler verilmiştir. Bu kişilerin karşılarına hangi toplumsal yapı içinde yer aldıklarını yazınız.

, , No Comment

Aşağıdaki tabloda Osmanlı toplumunda yer alan bazı kişiler verilmiştir. Bu kişilerin karşılarına hangi toplumsal yapı içinde yer aldıklarını yazınız. sorusunu kısaca cevaplayalım.

Read Post →

Metne göre Allah’ın (c.c.) her şeyi gördüğü nasıl bir benzetme ile ifade edilmiştir?

, , No Comment

Metne göre Allah’ın (c.c.) her şeyi gördüğü nasıl bir benzetme ile ifade edilmiştir? sorusunun cevabını kısaca yazdık. Allah her şeyi görür. Kitabımızdaki metinde Allah’ın her şeyi gördüğü şu benzetme ile ifade edilmiştir.

Read Post →