Peygamberimiz (s.a.v.), İslam davetinin ilk yıllarında ne gibi zorluklarla karşılaşmıştır? Araştırınız.

Peygamberimiz (s.a.v.), İslam davetinin ilk yıllarında ne gibi zorluklarla karşılaşmıştır? Araştırınız. sorusunun cevabını kısaca yazdık. İslam’ın ilk yıllarında Peygamberimiz (sav) bir çok zorluk ile karşılaşmıştır. Karşılaştığı zorluklar şunlardır;

Read More

Toprağın yönetim ve denetim altına alınması niçin önemlidir? Açıklayınız

Toprağın yönetim ve denetim altına alınması niçin önemlidir? Açıklayınız sorusunun cevabını kısaca yazdık. Toprak yaşam için gerekli bir çok şeyin kaynağıdır. Sınırlı olan toprak zenginliğin kaynağıdır. bu yüzden geçmişte toprak …

Read More

Günümüzden asırlar önce el-Cezerî’nin robot bilimi ile ilgili çalışmalar yapması İslam bilginlerinin bilimsel alanda nasıl bir gelişmişlik düzeyinde olduğunun göstergesidir? Açıklayınız.

Günümüzden asırlar önce el-Cezerî’nin robot bilimi ile ilgili çalışmalar yapması İslam bilginlerinin bilimsel alanda nasıl bir gelişmişlik düzeyinde olduğunun göstergesidir? Açıklayınız.

Read More

el-Hâzinî’nin Newton’dan önce yer çekimi ile ilgili deneyler yaptığını öğrendiğinizde neler hissettiniz? Duygularınızı paylaşınız.

el-Hâzinî’nin Newton’dan önce yer çekimi ile ilgili deneyler yaptığını öğrendiğinizde neler hissettiniz? Duygularınızı paylaşınız.

Read More