Uncategorized

Okullaşma oranının yüksek olmasının ülkeye sağlayacağı faydalar nelerdir? Yazınız

, , No Comment

Okullaşma oranının yüksek olmasının ülkeye sağlayacağı faydalar nelerdir? Yazınız sorusunun cevabını kısaca yazdık. Okullaşma oranları ile ilgili soruların cevaplarını kısaca yazdık. 7. sınıf Sosyal Bilgiler kitabı sayfa 102 cevaplar.

Read Post →

Mealli bir Kur’an’dan, yüce kitabımızın son cüzünü inceleyiniz. Bu cüzde kaç sure olduğunu belirleyiniz. Son on surenin adını aşağıya listeleyiniz.

, , No Comment

Mealli bir Kur’an’dan, yüce kitabımızın son cüzünü inceleyiniz. Bu cüzde kaç sure olduğunu belirleyiniz. Son on surenin adını aşağıya listeleyiniz. sorusunun cevabını kısaca yazdık. Kur’anı Kerim’im son cüzü 30.cüzdür. Bu cüzü incelediğimizde surelerin isimlerini ve…

Read Post →

Yukarıdaki sayfada kaç sure vardır ve her sure kaç ayetten oluşmaktadır? Belirtiniz. Yukarıda verilen Kur’an sayfasındaki durak işaretlerini belirleyiniz.

, , No Comment

Yukarıdaki sayfada kaç sure vardır ve her sure kaç ayetten oluşmaktadır? Belirtiniz. Yukarıda verilen Kur’an sayfasındaki durak işaretlerini belirleyiniz. sorusunun cevabını kısaca yazdık. 4. sınıf Din kültürü kitabı sayfa 52 cevaplar.

Read Post →

Zekat sadaka infak nisap ve öşür kavramlarının anlamlarını sözlük ve ansiklopedilerden araştırıp defterinize yazınız.

Zekat, sadaka, infak, nisap ve öşür kavramlarının anlamlarını sözlük ve ansiklopedilerden araştırıp defterinize yazınız.

, , No Comment

Zekat, sadaka, infak, nisap ve öşür kavramlarının anlamlarını sözlük ve ansiklopedilerden araştırıp defterinize yazınız. sorusunun cevaplarını kısaca yazdık.

Read Post →

Aşağıda Montesquieu, Voltaire, Rousseau’ya ait sözler bulunmaktadır. Bu sözlerin sizde uyandırdığı düşünceleri ilgili alanlara yazınız.

, , No Comment

Aşağıda Montesquieu, Voltaire, Rousseau’ya ait sözler bulunmaktadır. Bu sözlerin sizde uyandırdığı düşünceleri ilgili alanlara yazınız. 7. sınıf sosyal bilgiler ders kitabı sayfa 71 soruların cevaplarını kısaca yazdık.

Read Post →

Görsellerdeki gelişmeler coğrafi keşifleri nasıl kolaylaştırmıştır? Açıklayınız.

, , No Comment

Görsellerdeki gelişmeler coğrafi keşifleri nasıl kolaylaştırmıştır? Açıklayınız. sorusunun cevabını kısaca yazdık. Bazı gelişmeler coğrafi keşiflerin yapılmasını kolaylaştırmıştır. Pusula ve dayanıklı gemilerin yapılması coğrafi keşiflere şu etkileri olmuştur.

Read Post →