Anız yakılmasının toprakta yaşayan canlılar üzerindeki olumsuz etkileri neler olabilir?

Anız yakılmasının toprakta yaşayan canlılar üzerindeki olumsuz etkileri neler olabilir?

Anız yakılmasının toprakta yaşayan canlılar üzerindeki olumsuz etkileri neler olabilir?

 1. Topraktaki organik maddeler ölür, canlıların beslenme ve yaşama ortamı yok olur
 2. Hastalık, zararlı ot gelişimi artar
 3. Hayvan yuvaları yok olur, bölgeyi terk eder. Bunu sonucunda ekosistem büyük zarar görür

Anız yakılmasını önlemek amacıyla neler yapılabilir?

 • Yasalarla denetimler yapılmalı, uymayanlar cezalandırılmalı.
 • Bilinçlendirme eğitimleri verilmeli,
 • İlgili dernekler desteklenmeli.

Anız yakılması sonucu atmosferde artan karbon miktarı, küresel ısınma ve biyoçeşitlilik üzerinde ne gibi
olumsuzluklara neden olmaktadır?

 1. Karbon salımını artmakta, bu küresel ısınmaya neden olmaktadır.
 2. Toprak verimliliği azalmakta canlıların beslenme ortamı ve yaşam alanları yok olmakta
 3. Bu yüzden canlılar ölmekte veya göç etmekte bu da bölgenin biyoçeşitliliğine zarar vermektedir.

İLAVE BİLGİ

Biyomlar ile bu biyomlarda görülen hayvan türleri ve bu biyomların dünyada görülebileceği yerler farklılık gösterir.

Biyoçeşitliliğin Yeryüzüne Dağılışını Etkileyen Faktörler

Fiziki (Doğal) Faktörler

 • İklim (ışık, sıcaklık, rüzgârlar,nem ve yağış)
 • Yeryüzü şekilleri (yükselti, dağların uzanışı ve bakı)
 • Sular
 • Toprak yapısı

Paleocoğrafya Faktörleri

 • Kıtaların kayması
 • İklim değişikliği

Biyolojik Faktörler

 • İnsan faaliyetleri
 • Diğer canlılar

Biyoçeşitlilik, bir bölgedeki çeşitli özelliklere sahip bitki ve hayvan türleri ile mikroorganizmaların sayısını
ve bu canlıların birbirleriyle olan ilişkilerini ifade eder. ( 1 , 2 )

11.sınıf Coğrafya dersi kitabı cevapları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir