Aşağıda verilen olayların hangi jeolojik zamana ait olduğunu numaraları ile birlikte noktalı yerlere yazınız.

Ramazan geldiğinde çevrenizde ne gibi değişiklikler gözlemlersiniz?

Aşağıda verilen olayların hangi jeolojik zamana ait olduğunu numaraları ile birlikte noktalı yerlere yazınız. Jeolojik zamana ait bilgilerden hangi jeolojik zamana ait olduklarını bulalım.

Aşağıda verilen olayların hangi jeolojik zamana ait olduğunu numaraları ile birlikte noktalı yerlere yazınız.

 1. Prekambriyen: 2, 8, 19
 2. Paleozoyik: 4, 7 , 9, 11 , 18, 20,
 3. Mesozoyik: 6, 10, 12
 4. Tersiyer : 1, 3,  13, 14 , 15 ,16 , 17,
 5. Kuvaterner : 15, 16,

AÇIKLAMA

 1. Egeid karasının çökmesi, İstanbul ve Çanakkale boğazlarının oluşumu-III. Jeolojik Zaman
 2. İlk canlı türlerinin oluşumu – Prekambriyen
 3. Anadolu’da zengin linyit yataklarının oluşumu – Senozoyik III. Jeolojik Zaman
 4. Zonguldak’ta taş kömürü yataklarının oluşumu – I. Jeolojik Zaman
 5. Dinozor neslinin tükenmesi –
 6. Tetis Denizi’nin  oluşması – II. Jeolojik Zaman
 7. Hersiniyen ve Kaledoniyen sıradağlarının oluşması –  I. Jeolojik Zaman
 8. Atmosferin oluşması – Prekambriyen (İlkel Devir)
 9. Bitlis, Kırşehir ve Kazdağı gibi masif arazilerin oluşumu – I. Jeolojik Zaman
 10. Anadolu’da deniz altı volkanizmasının yoğun olması – Mesozoyik
 11. İlk kıta çekirdeklerinin  oluşması – Paleozoyik I. Jeolojik Zaman
 12. Tetis Denizi’nde kalın tortulların birikmesi – Mesozoyik II. Jeolojik Zaman
 13. Anadolu’nun epirojenik hareketlerle toptan yükselmesi –  III. Jeolojik Zaman
 14. Kuzey Anadolu Dağları ile Toros Dağları’nın oluşması – III. Jeolojik Zaman
 15. Buzul Çağı’nın sona ermesiyle deniz seviyesinin yükselmesi – III. Jeolojik Zaman Kuvaterner
 16. Ege Denizi’nin oluşması ve Karadeniz’in tuzlu su özelliği kazanması – III. Jeolojik Zaman Kuvaterner
 17. Anadolu’nun büyük bir kısmının kara hâline gelmesi – Senozoyik III. Jeolojik Zaman, Tersiyer
 18. Balıklar ve sürüngenlerin ortaya çıkması – Paleozoyik I. Jeolojik Zaman
 19. Su kaynaklarının oluşmaya başlaması – Prekambriyen (İlkel Devir)
 20. İlk kara bitkilerinin oluşması – Paleozoyik I. Jeolojik Zaman

İLAVE BİLGİ

olojik geçmişine bakıldığında Türkiye’nin bulunduğu alan, yaklaşık 200 milyon yıl önce Tetis Denizi’nin altında yer almaktaydı.

Birbirine yaklaşan levhalar bir süre sonra birbiriyle çarpışır. İki levhanın çarpışmasıyla oluşan yeryüzü şekli, levhaların türüne göre değişir. Depremlere ve yanardağların oluşumuna neden olur.Yanardağların çoğu da genellikle erimiş kayaların levhadaki çatlaklardan yararlanarak fışkırdığı levha sınırında yer alır. ( 1 , 2 )

10.sınıf Coğrafya dersi sayfa 22 cevapları

0 Comments on “Aşağıda verilen olayların hangi jeolojik zamana ait olduğunu numaraları ile birlikte noktalı yerlere yazınız.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir