Aşağıdaki dünya fiziki haritasında bazı alanlar işaretlenmiştir. Canlıların yeryüzüne dağılışını etkileyen faktörleri göz önünde bulundurarak soruları cevaplandırınız

Ramazan geldiğinde çevrenizde ne gibi değişiklikler gözlemlersiniz?

Aşağıdaki dünya fiziki haritasında bazı alanlar işaretlenmiştir. Canlıların yeryüzüne dağılışını etkileyen faktörleri göz önünde bulundurarak soruları cevaplandırınız

Aşağıdaki dünya fiziki haritasında bazı alanlar işaretlenmiştir. Canlıların yeryüzüne dağılışını etkileyen faktörleri göz önünde bulundurarak soruları cevaplandırınız

Biyoçeşitliliğin 3 numara ile gösterilen alanda 4 numara ile gösterilen alana göre daha fazla olmasının
nedenlerini açıklayınız.

3 numaralı alanda (Yağmur ormanları) yağış miktarının fazla olması, sıcaklık değişimlerinin  az olması. 4 numaralı bölgenin ekvatora yakın olması, sıcaklıkların yüksek olması.

Son jeolojik zamanda 1 numara ile gösterilen yerde bulunan Bering Boğazı ile Alaska-Sibirya arasında
gerçekleşen canlı geçişlerinin nedeni nedir?

Yüzey şekillerinin uyugun olması.Bu iki yerin birbirine yakın olması, yürüme seviyesinde geçiş imkanı vermesi.

2 numara ile gösterilen yerde Süveyş Kanalı’nın açılması hangi denizler arasında canlı geçişini sağlamıştır?

Kızıldeniz ve Akdeniz arasında canlı geçişini sağlamıştır.

5 numara ile gösterilen alanda canlı çeşitliliğinin azalmasında hangi faktörler etkili olmuştur?

İklim koşullarının kötü olması. Bölgenin buzullar ile kaplaı olması

6 numaralı alanda bulunan Hindistan, kuzeye doğru hareket ederek Asya Kıtası ile birleşmiştir. Bu hareketin
canlı yaşamına olan etkilerini açıklayınız.

Afrika kıtası ile ortak canlı yaşamlarının görülmesine sebep olmuştur. Fil, aslan, kaplan, maymun vb.

İLAVE BİLGİ

Biyoçeşitliliğin Yeryüzüne Dağılışını Etkileyen Faktörler

Fiziki (Doğal) Faktörler

  • İklim (ışık, sıcaklık, rüzgârlar,nem ve yağış)
  • Yeryüzü şekilleri (yükselti, dağların uzanışı ve bakı)
  • Sular
  • Toprak yapısı

Paleocoğrafya Faktörleri

  • Kıtaların kayması
  • İklim değişikliği

Biyolojik Faktörler

  • İnsan faaliyetleri
  • Diğer canlılar

Biyoçeşitlilik, bir bölgedeki çeşitli özelliklere sahip bitki ve hayvan türleri ile mikroorganizmaların sayısını
ve bu canlıların birbirleriyle olan ilişkilerini ifade eder. ( 1 )

10.sınıf Coğrafya dersi sayfa 32  cevapları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir