Kurutulmadan önce düzenli bir ekosisteme sahip olan Amik Gölü çevresinde kuruma sonucu ne gibi değişiklikler ortaya çıkmıştır?

Kurutulmadan önce düzenli bir ekosisteme sahip olan Amik Gölü çevresinde kuruma sonucu ne gibi değişiklikler ortaya çıkmıştır? Amik Gölü kurutulunca göl ve çevresinde bir çok olumsuz gelişme yaşanmıştır.

Kurutulmadan önce düzenli bir ekosisteme sahip olan Amik Gölü çevresinde kuruma sonucu ne gibi değişiklikler ortaya çıkmıştır?

 1. Sulama, kara avcılığı, balıkçılık gibi ekonomik ve ekoturizm imkanları yok oldu.
 2. İklim değişti, seller attı
 3. Yılanboyun kuşunun nesli tükendi

Amik Gölü ve çevresindeki sulak alanlar, Afrika’dan başlayıp kuzeye doğru uzanan kıtalar arası kuş göç
yolu üzerinde bulunmaktadır. Bu durumda kuluçkaya yatma, barınma ve beslenme gibi imkânlara kavuşabilen
kuşlar, gölün kurutulması sonucu yaşam şartları açısından ne gibi değişiklikler yaşamış olabilir?

 1. Kuşlar barınma ve beslenme ihtiyaçlarını karşılayamamış bu yüzden bir çok kuş ölmüştür
 2. Gelen kuş sayısı azalmıştır
 3. Kuşların neslinin tükenmesine neden olmuş olabilir.

Gölün kurutularak tarım alanlarına dönüştürülmesi sonucu olumlu bir beklenti hâkimken ne gibi olumsuzluklar
yaşanmıştır?

 • Göl alanı çevresinde 6 metre aşağıda kaldı, bu yüzden en  küçük bir yağışta tarım alanları sular altında kaldı.
 • İklim değişti, seller arttı.

Drenaj kanalları kapatılarak gölün tekrardan oluşturulması durumunda göl ekosistemi eski özelliğine kavuşabilir
mi? Nedenleriyle birlikte açıklayınız.

 1. Uzun zaman alsa da eski özelliğine kavuşabilir.
 2. Çünkü bölge yapısı gölün oluşmasına uygun.
 3. Göl oluştuğunda çevresindeki ekosistem de gelişecektir.

Yukarıdaki metinden hareketle biyoçeşitliliğin korunması adına bireylere düşen sorumluluklar nelerdir?

 1. Kanunsuz avlananları şikayet etmek
 2. Ekosisteme zarar veren haberlere duyarlı olmak, tepkilerini her ortamda göstermek
 3. Bilinç oluşmasına, sesimizin duyulmasına medya ortamında yardımcı olmak

İLAVE BİLGİ

Biyomlar ile bu biyomlarda görülen hayvan türleri ve bu biyomların dünyada görülebileceği yerler farklılık gösterir.

Biyoçeşitliliğin Yeryüzüne Dağılışını Etkileyen Faktörler

Fiziki (Doğal) Faktörler

 • İklim (ışık, sıcaklık, rüzgârlar,nem ve yağış)
 • Yeryüzü şekilleri (yükselti, dağların uzanışı ve bakı)
 • Sular
 • Toprak yapısı

Paleocoğrafya Faktörleri

 • Kıtaların kayması
 • İklim değişikliği

Biyolojik Faktörler

 • İnsan faaliyetleri
 • Diğer canlılar

Biyoçeşitlilik, bir bölgedeki çeşitli özelliklere sahip bitki ve hayvan türleri ile mikroorganizmaların sayısını
ve bu canlıların birbirleriyle olan ilişkilerini ifade eder. ( 1 , 2 )

11.sınıf Coğrafya dersi kitabı cevapları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir