Ayrı Coğrafyalarda Yaşayan İnsanların Farklı Düşüncelere Sahip Olmalarının Sebepleri Nelerdir?

Bu yazıda “Ayrı Coğrafyalarda Yaşayan İnsanların Farklı Düşüncelere Sahip Olmalarının Sebepleri Nelerdir?” sorusunun cevabını kısaca yazdık.

Ayrı Coğrafyalarda Yaşayan İnsanların Farklı Düşüncelere Sahip Olmalarının Sebepleri Nelerdir?

  1. Kültürel sebepler
  2. Sosyal sebepler
  3. Coğrafi sebepler
  4. Siyasi sebepler
  5. İnsan yapısından kaynaklanan sebepler
  6. Dini sebepler
  7. Eğitim

Yukarıdaki sebepler insanın yetişmesi ve kişisel özelliklerinin kazanmasında etkilidir. Bu sebeplerle insanlar aynı konuda farklı düşüncelere sahip olur.

Bir kişi için çok önemli bir ahlak kuralı olan bir durum diğer bir kişi için farklı bir anlam ifade edebilir.

İLAVE BİLGİ NOTU

Aynı coğrafyada yetişen insanlar dahi farklı düşüncelere sahiptir. İnsanların kabiliyetleri, huyları, ilgileri, ihtiyaç ve beklentileri, dünyaya bakışları ve algılamaları birbirinden farklıdır.

Mesela köy yaşamı ile şehir yaşamının sosyal yapısı birbirine benzemez. Bundan dolayı da şehir ve köylerdeki dinî hayat ve dinî anlayışların birbirinin aynı olmaması doğaldır.

Müslümanların yaşamış oldukları bölgeler birbirlerinden tamamen farklı kültürel ortamlara sahiptir. Bu sebeple Müslümanlar aynı dîni sorunlara farklı çözümler üretmişlerdir.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders kitabı cevapları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir