“Ben Ancak Ahlaki Güzellikleri Tamamlamak İçin Gönderildim.” Hadiste Verilmek İstenen Mesaj Nedir?

“Ben Ancak Ahlaki Güzellikleri Tamamlamak İçin Gönderildim.” Hadiste Verilmek İstenen Mesaj Nedir?

“Ben Ancak Ahlaki Güzellikleri Tamamlamak İçin Gönderildim.” Hadiste Verilmek İstenen Mesaj Nedir?6.sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders kitabı ödev sorunun cevabını okuyabilirsiniz.

“Ben Ancak Ahlaki Güzellikleri Tamamlamak İçin Gönderildim.” Hadiste Verilmek İstenen Mesaj Nedir?

““Ben Ancak Ahlaki Güzellikleri Tamamlamak İçin Gönderildim.” Hadiste Verilmek İstenen Mesaj Nedir?” sorusunun cevabını kısaca maddeler halinde yazdık.

  1. Güzel ahlak dinin özünü oluşturur. İslam insanların güzel ahlaklı olmasını ister.
  2. Peygamberimiz “güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim” diyerek güzel ahlakın önemini belirtmiştir.
  3. Günümüze kadar süreçte son din olan İslam ile güzel ahlakta tamama ermiş olmaktadır.
  4. Güzel Ahlakın Peygamberimiz ve İslam ile en mükemmel hale geldiği mesajı verilmektedir.

Güzel Ahlak İle İlgili Hadisler

Güzel ahlak ile ilgili bir kaç hadis;

“Mü’minlerin îman cihetinden en mükemmeli, ahlâken en güzel olanıdır.” (Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 250)

“Kıyâmet günü, mü’min kulun terazisinde güzel ahlâktan daha ağır bir şey bulunmaz. Allah Teâlâ çirkin hareketler yapan, çirkin sözler söyleyen kimseden nefret eder.” (Tirmizî, Birr, 62) ( 1 )

Sizin imanca en güzeliniz, ahlakça en güzel olanınızdır. [Hakim]

Ya Rabbi senden, sıhhat, afiyet ve güzel ahlak dilerim. [Harâiti]

Güzel ahlak, büyük günahları, suyun kirleri temizlemesi gibi temizler. Kötü ahlak ise, salih amelleri, sirkenin balı bozduğu gibi bozar. [İ. Hibban]

Din, güzel ahlaktır. [Deylemi]

Müminlerin iman yönünden en faziletlisi ahlakça en iyi olanıdır.[Tirmizi]

Şüphesiz güzel ahlak, güneşin buzu erittiği gibi günahları eritir.[Harâiti]

Bir müslüman güzel ahlakı sayesinde, gündüzleri oruç tutan, geceleri ibadet eden kimselerin derecesine kavuşur. [İ. Ahmed]

Bir insan az ibadet etse de, güzel ahlakı sayesinde en yüksek dereceye kavuşur. [Taberani] ( 1 , 2 )

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.