Hz. Eyüp’ün (a.s.) Hayatı Hakkında Kısa Bir Araştırma Yapınız.

Hz. Eyüp’ün (a.s.) Hayatı Hakkında Kısa Bir Araştırma Yapınız.Defterinize Yazınız.

Hz. Eyüp’ün (a.s.) Hayatı Hakkında Kısa Bir Araştırma Yapınız. 6.sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders kitabı ödev sorunun cevabını okuyabilirsiniz.

Hz. Eyüp’ün (a.s.) Hayatı Hakkında Kısa Bir Araştırma Yapınız.

“Hz. Eyüp’ün (a.s.) Hayatı Hakkında Kısa Bir Araştırma Yapınız. sorusunun cevabını kısaca maddeler halinde yazdık.

  • Hz. Eyyüp İsrâil oğullarına gönderilen peygamberlerdendir.
  • Hazret-i İshâk’ın oğlu Iys’ın neslindendir.Kendisine yedi kişi îmân etti.Yüz kırk sene yaşadı.
  • Hz. Eyyûb Aleyhisselâmın çok mal ve serveti ile oğlu vardı.
  • Zenginlik ve refah içinde yaşayan Hz. Eyüp (a.s.), zaman içinde bütün varlığını kaybetti
  • Hz.Eyüp (a.s.) şiddetli bir hastalığa yakalandı. Hastalığı sebebiyle büyük sıkıntılar yaşadı. Hastalığının 7 veya 18 yıl sürdüğü söylenir.
  • Sabırla dayandı. Allah’a dua etti.
  • Allah hem ailesine, mallarına ve sağlığına kavuştu.

Eyyub’dan Kur’an’da dört yerde bahsedilir ve sabır örneği olarak takdim edilir. ( 1 )

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir