İslam dininin aklı kullanmaya ve bilime verdiği önemi örneklerle açıklayınız

, , Leave a comment

İslam dininin aklı kullanmaya ve bilime verdiği önemi örneklerle açıklayınız. İslam dini aklı kullanmaya büyük önem verir. Bilim ise apayrı bir öneme sahiptir. Akıl ve bilime verdiği önemi örneklerle açıklayalım.

İslam dininin aklı kullanmaya ve bilime verdiği önemi örneklerle açıklayınız

  1. Kur’an-ın inen ilk ayetinin “Oku” ile başlaması ve “Kalemle yazmayı öğretti” ayeti
  2. Peygamberimizin bir çok hadisinde bilgiye, bilime ve bilim insanına verdiği önemi vurgulaması
  3. “…De ki: Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Şüphesiz, ancak akıl sahipleri bunu hakkıyla düşünür. ayeti
  4. “… Kulları içinden ancak âlimler, Allah’tan (gereğince) korkar…” (Fâtır suresi, 28. ayet) ayeti aklı kullanmaya ve bilime verilen değeri gösterir.

İLAVE BİLGİ

Bilimsel çalışmalar insanı Allah’a (c.c.) yaklaştırmalıdır. Bilimsel çalışmalar, kişiyi Rabbine yaklaştırmıyorsa değersizdir.

İlim sahipleri ilimlerinde derinleştikçe Allah’ın (c.c.) varlığı ve kudretini daha iyi anlarlar.

12.sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi sayfa 42 cevapları  ( )

 

Leave a Reply