8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Kitabı Sayfa 151 Cevaplar MEB Yayınları

Mülakatta hangi kültürel değerlerimizden bahsedilmektedir? Açıklayınız.

Bu yazıda “8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Kitabı Sayfa 151 Cevaplar MEB Yayınları” sorularını cevabını kısaca yazdık.

8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Kitabı Sayfa 151 Cevaplar MEB Yayınları

SAYFA 151 CEVAPLAR

mübadele : Değiş tokuş

antant : bir konuda uzlaşmak, anlaşmaya varmak, anlaşmak.

mütekabiliyet : karşılıklı olma durumu.

pakt: Antlaşma

misilleme: zarar verici, kötü bir işe, eyleme, davranışa verilen aynı biçimdeki karşılık.

taviz:  karşısındakine uzlaşma sağlamak için kimi haklardan, koşullardan, isteklerden karşı taraf yararına vazgeçmek; ödün vermek.

özerklik : bir topluluğun, bir kuruluşun kendi kendini, oluşturduğu yasalara göre, özgürce yönetme hakkı ve durumu.

nota vermek: dış politikada bir devletin başka bir devlete siyasi sorunlar, işbirliği önerileri, anlaşma teklifleri, bilgilendirme ve benzeri konularla ilgili olarak yolladığı yazılar

Hazırlık Çalışmaları

Sorularının cevaplarına linklerden ulaşabilirsiniz.

1. Osmanlı Devleti’nin dış borçları hangi devletler tarafından, nasıl ödenmiştir? Araştırınız.

2. Mübadele göçmenleri kimlerdir? Araştırınız. Çevrenizde mübadele göçmeni var ise onlarla mülakat yaparak onların göç hikâyelerini sınıfta paylaşınız.

3. Günümüzde Boğazlar’dan savaş, ticaret ve yolcu gemileri hangi kurallar dâhilinde geçmektedir? Araştırınız.

4. Hatay’ın ülkemize katılmasında Atatürk’ün katkısı nedir? Araştırınız.

5. Türkiye, Atatürk Dönemi’nde hangi uluslararası teşkilatlara üye olmuştur? Araştırınız.

8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ders kitabı cevaplar

8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ders kitabı cevaplar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir