Aşağıda Türk Ve Müslümanların Kurduğu Zararlı Cemiyetlerin Faaliyetlerine İlişkin Bilgiler Verilmiştir. Bilgileri İçeren Kutuların Karsısındaki Boşluğa Uygun Cemiyetin Adını Yazınız.

Aşağıda Azınlıkların Kurduğu Zararlı Cemiyetlerin Faaliyetlerine İlişkin Bilgiler Verilmiştir. Bilgileri İçeren Kutuların Karşısındaki Boşluğa Uygun Cemiyetin Adını Yazınız.

Aşağıda Türk Ve Müslümanların Kurduğu Zararlı Cemiyetlerin Faaliyetlerine İlişkin Bilgiler Verilmiştir. Bilgileri İçeren Kutuların Karsısındaki Boşluğa Uygun Cemiyetin Adını Yazınız.  8.sınıf  İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük dersi Öğrenci Çalışma Kitabı 2.Ünite Milli Uyanış: Yurdumuzun İşgaline Tepkiler, Milli Varlığın Düşmanları bölümü, 27.sayfa ödev sorularının cevaplarını okuyabilirsiniz.

Aşağıda Türk Ve Müslümanların Kurduğu Zararlı Cemiyetlerin Faaliyetlerine İlişkin Bilgiler Verilmiştir. Bilgileri İçeren Kutuların Karsısındaki Boşluğa Uygun Cemiyetin Adını Yazınız.

Aşağıda Türk Ve Müslümanların Kurduğu Zararlı Cemiyetlerin Faaliyetlerine İlişkin Bilgiler Verilmiştir. Bilgileri İçeren Kutuların Karsısındaki Boşluğa Uygun Cemiyetin Adını Yazınız. sorusunun cevabını kısaca maddeler halinde yazdık.

 1. Wilson İlkeleri’ne dayanarak Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da bir Kürt devleti kurmak istiyorlardı. CEVAP:Kürt Teali Cemiyeti
 2. Bazı Osmanlı aydınlarının üye olduğu bu cemiyet, Osmanlı Devleti’nin ABD mandası altına girerse kalkınacağını savunuyordu. CEVAP: Wilson Prensipleri Cemiyeti
 3. 1911’de İttihat ve Terakki Cemiyetine karşı kuruldu. Mondros Ateşkesi’nden sonra Anadolu’daki Milli Mücadele Hareketi’ne karşı muhalefet oluşturdu. CEVAP: Hürriyet ve İtilaf Fırkası
 4. Padişah Vahdettin ve Damat Ferit Paşa’nın üye olduğu bu cemiyet, Türk halkının uyanan milli bilincini yok etmeye çalışıyordu. İngilizlerle dostluğun kuvvetlendirilmesi gerektiğini düşünüyorlardı. CEVAP: İngiliz Muhipler Cemiyeti
 5. Saltanat ve hilafetin güçlendirilmesi gerektiğini savunuyor, Milli Mücadele’ye karşı çıkıyorlardı. Özellikle Konya ayaklanmasının çıkmasında etkili oldu. CEVAP: İslam Teali Cemiyeti

Türk Ve Müslümanların Kurduğu Zararlı Cemiyetlerin Ortak Özelliklerini Aşağıya Yazınız.

 1. Saltanat ve Hilafet düşüncesi hakimdir.
 2. Milliyetçiliğe karşıydılar. Ümmetçi anlayışı vardı.
 3. İtilaf Devletleri tarafından kurulmuş ve desteklenmişlerdir.
 4. Manda ve himayeye amacını güdüyorlardı.
 5. Milli birlik ve beraberliği, ulusal egemenliği bozma amacındaydılar.
 6. Osmanlı Hanedanını yaşatmak istiyorlardı.
 7. Milli Mücadeleye karşı çıkıyorlardı.

Mustafa Kemal’in Mandacılığa Niçin Karsı Çıktığını Ve Dış Yardımların Hangi Koşullarla Kabul Edilebileceğine Dair Görüşlerini Aşağıya Yazınız.

İLAVE BİLGİ NOTU

Türk ve Müslümanların Kurduğu Zararlı Cemiyetler

 1. Kürt Teali Cemiyeti
 2. Hürriyet ve İtilaf Fırkası
 3. Wilson İlkeleri Cemiyeti
 4. İslam Teali Cemiyeti
 5. Sulh ve Selameti Osmaniye Fırkası
 6. İngiliz Muhipleri (Dostları) Cemiyeti ( 1 )

Azınlıkların Kurduğu Zararlı Cemiyetler

 1. Mavri Mira (Kara Talih) ve Etnikieterya Cemiyetleri
 2. Pontus Cemiyeti
 3. Hınçak ve Taşnak Komitaları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir