Siz yetkili olsaydınız, askerlerimize erzak ve cephane ulaştırabilmek için hangi çalışmaları yapardınız?

, , Leave a comment

Siz yetkili olsaydınız, askerlerimize erzak ve cephane ulaştırabilmek için hangi çalışmaları yapardınız? Askerlerimize erzak ve cephane ulaştırabilmek için şu çalışmaları yapardım.

Siz yetkili olsaydınız, askerlerimize erzak ve cephane ulaştırabilmek için hangi çalışmaları yapardınız?

  1. Belli merkezlerde üsler oluştururdum
  2. Yakın şehirlerden başta olmak üzere erzak ve cephane toplardım
  3. Güvenli konvoy yolları belirlerdim
  4. Toplanan malzemeleri halkı seferber ederek taşırdım
  5. Deniz yolu ile uzak bölgelerden cephane ve erzak getirirdim
  6. Kış şartlarına dayanıklı katırlarla konvoy oluştururdum
  7. Askerinde malzemeleri alması için üslere gelmesini sağlardım
  8. Kısa süreli barış görüşmeleri yaparak malzeme taşımak için zaman kazanırdım

İLAVE BİLGİ

Kafkas Cephesinde bir yandan Ermeni çetelerinin saldırıları diğer yandan yolların karla kaplı olması nedeniyle askerlere ikmal yapılamadı.

İstiklal Yolu; 

İstiklal Yolu, İnebolu sahilinden başlayıp Kastamonu ve Çankırı üzerinden Ankara’ya uzanan, Kurtuluş Savaşı boyunca İnebolu’ya deniz yoluyla gelen cephanenin kağnılarla cepheye ulaştırılmasında kullanılmış olan 340 km’lik yoldur. ( 1 )

8.sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ders kitabı  cevapları

 

Leave a Reply