Bağımsız bir ülkenin vatandaşı olmasaydınız hangi özgürlüklerden Yararlanamazdınız?

, , Leave a comment

Bu yazıda “Bağımsız bir ülkenin vatandaşı olmasaydınız hangi özgürlüklerden Yararlanamazdınız?” sorusunun cevabını kısaca yazdık. Bağımsız bir ülke olmasaydık bu gün kullandığımız bir çok özgürlüğümüz olmazdı.

Bağımsız bir ülkenin vatandaşı olmasaydınız hangi özgürlüklerden Yararlanamazdınız?

 • İnsanca yaşama, maddi ve manevi varlığınızı koruma ve geliştirme hakkımız
 • Özel hayatın gizliliği
 • Seçme ev seçilme hakkı
 • Konut dokunulmazlığı
 • Haberleşme hürriyeti
 • Yerleşme ve seyahat hürriyeti
 • Din ve vicdan hürriyeti
 • Düşünce ve kanaat hürriyeti
 • Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti
 • Basın hürriyeti
 • Toplantı hak ve hürriyetleri
 •  Hak arama hürriyeti
 • Kişi hürriyeti ve güvenliği
 • Eğitim hakkı
 • Kişinin dokunulmazlığı, maddî ve manevî varlığı
 • Kanun önünde eşitlik gibi özgürlüklerden yararlanamazdık.4. Sınıf Sosyal Bilgiler ders kitabı cevapları
 

Leave a Reply