Demokrasi Neden İnsan Haklarının En İyi Korunduğu Yönetim Şeklidir?

Size göre çevremiz ile doğru iletişimi nasıl kurabiliriz?
Demokrasi Neden İnsan Haklarının En İyi Korunduğu Yönetim Şeklidir?

Demokrasi Neden İnsan Haklarının En İyi Korunduğu Yönetim Şeklidir? 6.sınıf Sosyal Bilgiler 6.ünite Ölçme ve Değerlendirme ödev sorularının cevaplarını okuyabilirsiniz.

Demokrasi Neden İnsan Haklarının En İyi Korunduğu Yönetim Şeklidir?

Demokrasi Neden İnsan Haklarının En İyi Korunduğu Yönetim Şeklidir? sorusunun cevabını kısaca maddeler halinde yazdık.

  1. Demokrasinin dayandığı temel ilkelerden biri de “hürriyet ve eşitlik” ilkesidir. Bu ilkenin olması ve insan haklarının korunmasının demokrasilerde kanunlarla güvence altına alınması hakların en iyi şekilde korunmasını sağlar.
  2. Diğer yönetim şekillerinde bir kişi veya sınıfa ayrıcalıklar verilmiş, bu kişiler kanunların üstünde tutulmuştur. Bu yüzden diğer yönetim şekilleri insan haklarını korumada keyfi uygulamalara imkan tanır. Bu yüzden insan haklarının en iyi korunmasını sağlayan yönetim şekli demokrasidir.

İLAVE BİLGİ NOTU

Demokrasi, dünyadaki tüm üye veya vatandaşların, organizasyon veya devlet politikasını şekillendirmede eşit hakka sahip olduğu bir tür yönetim biçimidir. ( 1 )

Demokrasinin Dayandığı Temel İlkeler Şunlardır;

  1. Çoğulculuk ve katılım
  2. Milli egemenlik
  3. Siyasi partiler
  4. Seçimler ve temsil
  5. Hukukun üstünlüğü
  6. Hürriyet ve eşitlik ( 2 )

İnsan Hakları Ne Demektir?

İnsan hakları, tüm insanların sahip olduğu temel hak ve özgürlüklere denir. İnsan hakları, ırk, ulus, etnik köken, din, dil ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin tüm insanların yararlanabileceği haklardır. Bu hakları kullanmakta herkes eşittir. Diğer yandan insan hakları terimi bir ideali içerir. Bu terimi kullananlar, bu alanda olanı değil, olması gerekeni dile getirirler. ( 3 )

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir