Kadın Ve Erkek Eşitsizliğinin, Demokratik Bir Anlayışa Ters Düşmesinin Nedenleri Nelerdir?

Kadın Ve Erkek Eşitsizliğinin, Demokratik Bir Anlayışa Ters Düşmesinin Nedenleri Nelerdir?

Kadın Ve Erkek Eşitsizliğinin, Demokratik Bir Anlayışa Ters Düşmesinin Nedenleri Nelerdir?  6.sınıf Sosyal Bilgiler 6.ünite Demokrasinin Serüveni ünitesi Türk Tarihinde Kadının Serüveni bölümü ödev sorularının cevaplarını okuyabilirsiniz.

Kadın Ve Erkek Eşitsizliğinin, Demokratik Bir Anlayışa Ters Düşmesinin Nedenleri Nelerdir? 

Kadın Ve Erkek Eşitsizliğinin, Demokratik Bir Anlayışa Ters Düşmesinin Nedenleri Nelerdir?  sorusunun cevabını kısaca maddeler halinde yazdık.

  • Demokrasi, ırk, din, dil, cinsiyet ayrımı gözetmeksizin tüm bireylerin eşit haklara sahip olmasını, temel hak ve özgürlüklerini bir baskı olmadan yaşamasını gerekli kılar.
  • Bu yüzden kadın ve erkek eşitsizliği demokrasi anlayışına ters düşer.

İLAVE BİLGİ NOTU

Demokrasi, dünyadaki tüm üye veya vatandaşların, organizasyon veya devlet politikasını şekillendirmede eşit hakka sahip olduğu bir tür yönetim biçimidir. ( 1 )

Demokrasi herkesin eşit olduğunu kabul eder, yönetime katılma hakkı, seçme hakkı tanır. Hukukun üstünlüğü vardır. Demokrasi hukuk kurallarının üstünlüğünü kabul eder. Hukuk kuralları herkesin kanunlar önünde bütün haklarını korur. Kanunlar kişilerin tüm hak ve özgürlüklerini, örneğin eğitim, konut hakkı, seçme hakkı, seçilme hakkı ve daha bir çok hak tanır. Cinsiyet ayrımı olmaksızın kanunlar bütün kişiler için aynıdır.

Demokrasinin Dayandığı Temel İlkeler Şunlardır;

  1. Çoğulculuk ve katılım
  2. Milli egemenlik
  3. Siyasi partiler
  4. Seçimler ve temsil
  5. Hukukun üstünlüğü
  6. Hürriyet ve eşitlik ( 2 )

İnsan Haklarının Korunmasında Devlete Düşen Görevler Nelerdir?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir