Mezopotamya Uygarlıklarının Yerleşme, Ekonomik Faaliyet ve Sosyal Yapı Bakımından Benzerlik ve Farklılıkları Nelerdir?

Mezopotamya Uygarlıkları Benzerlik ve Farklılıklar

Mezopotamya Uygarlıklarının Yerleşme, Ekonomik Faaliyet ve Sosyal Yapı Bakımından Benzerlik ve Farklılıkları Nelerdir?

Mezopotamya Uygarlıklarının Yerleşme, Ekonomik Faaliyet ve Sosyal Yapı Bakımından Benzerlik ve Farklılıkları Nelerdir?

Mezopotamya uygarlıkları arasındaki benzerlik ve farklılıklar şunlardır;

Benzerlikler;

 1. Verimli topraklar ve uygun iklim koşulları yerleşmeyi kolaylaştırmıştır.
 2. Bölgedeki uygarlıklar bir çok savaş ve istilalara uğramıştır
 3. Kentleşme olmuştur.
 4. Yoğun göçler almıştır.
 5. Medeniyet gelişmiştir.
 6. Diğer bölgedeki uygarlıklara göre daha çok gelişmişlerdir.
 7. Yazıyı kullanmışlardır.

Farklılıklar

 1. Dil ve dinleri farklıdır.
 2. Sümerler yazı, dil, tıp, astronomi, matematik alanlarında ileri seviyedeydi.
 3. Sümerler tarımda, Asurlular ticaretle uğraştı.
 4. Asurlular mimaride daha çok gelişmişlerdi.
 5. Babilliler ise hem tarım hem ticaret ile uğraşmışlardı.
 6. Akadlar sürekli ve düzenli orduyu kurdular.
 7. Babillilerin yazılı anayasaları vardı. [ 1 , 2 , 3 ]

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir