Trablusgarp Ve Balkan Savaşları Sonrasında Osmanlı Devleti’nin Yıkılacağını Düşünen Fransa, İngiltere Ve Rusya Nasıl Bir Tutum İçerisinde Olabilir? 

Trablusgarp Ve Balkan Savaşları Sonrasında Osmanlı Devleti’nin Yıkılacağını Düşünen Fransa, İngiltere Ve Rusya Nasıl Bir Tutum İçerisinde Olabilir?

Trablusgarp Ve Balkan Savaşları Sonrasında Osmanlı Devleti’nin Yıkılacağını Düşünen Fransa, İngiltere Ve Rusya Nasıl Bir Tutum İçerisinde Olabilir?  7.sınıf Sosyal Bilgiler ders kitabı 7.ünite Ülkeler Arası Köprüler Büyük Güçlerin Savaşı ödev sorularının cevaplarını okuyabilirsiniz.

Trablusgarp Ve Balkan Savaşları Sonrasında Osmanlı Devleti’nin Yıkılacağını Düşünen Fransa, İngiltere Ve Rusya Nasıl Bir Tutum İçerisinde Olabilir? 

Trablusgarp Ve Balkan Savaşları Sonrasında Osmanlı Devleti’nin Yıkılacağını Düşünen Fransa, İngiltere Ve Rusya Nasıl Bir Tutum İçerisinde Olabilir? sorusunun cevabını kısaca maddeler halinde yazdık.

 1. Trablusgarb ve Balkan Savaşları sonrası Osmanlı Devleti’nin sonunun geldiğine inanan bu ülkeler seri toplantılarla Osmanlı Devletini paylaşım planları yapmışlardır.
 2. Kendi emellerini gerçekleştirmek için iki yüzlü siyaset izlemişlerdir.

İLAVE BİLGİ NOTU

Balkan Harbi Türk Ordusu‟nun prestiji bakımından çok kötü olmuştur. Osmanlı Devleti‟nin sonu
geldiğine inanan batılı devletler, seri toplantılarla paylaşım planları yapmışlardır. ( 2 )

Balkan Savaşları, Osmanlı İmparatorluğu’nun Balkanlardaki dört devlete karşı 1912 – 1913’te yaptığı savaşlardır (8 Ekim 1912 – 10 Ağustos 1913). Çatışmaların temel nedeni Bulgaristan Krallığı ile Sırbistan Krallığı’nın Balkanlarda hızlanan yayılma faaliyetleridir. ( 1 )

 • Osmanlı Devleti’nin zayıf olmasından dolayı Balkan Ülkeleri Osmanlı Devletine karşı ittifak kurdular.
 • Bu ülkeler şunlardır;Bulgaristan, Sırbistan, Yunanistan ve Karadağ
 • I. Balkan Savaşı başladı (1912).
 • Osmanlı Devleti başarısızlığa uğradı. Osmanlı Devleti, Edirne dâhil, Balkanlar’daki bütün topraklarını kaybetti.
 • Balkan devletleri, Osmanlı Devleti’nden aldıkları toprakları paylaşırken anlaşmazlığa düştüler.
 • Böylece II. Balkan Savaşı başladı (1913). Edirne tekrar Türklerin eline geçti.
 • Balkan ülkelerinde kalan Türklerin bir kısmının Türkiye’ye göç etti.

Osmanlı’nın Balkan Savaşını Kaybetme Nedenleri

 • Trablusgarp Savaşı’nın çıkması (1911)
 • Balkanlar’da bir karışık olmaz denerek 75,000 askerlik bir kuvvetin terhis ettirilmesi,
 • Ordunun teçhizatının sabotaj ve baskınlara açık ileri mevkilerde mevzilendirilmesi,
 • Balkan Devletleri’nin silahlanmasına kayıtsız kalınması,
 • Subay ve generallerin, sırf siyasi görüş farklılıkları sebebiyle birbirine yardım etmemesi. ( 2 )

Trablusgarp Savaşı veya diğer adıyla 1911-1912 Türk-İtalyan Savaşı, 1911-1912 yılları arasında Osmanlı İmparatorluğu ve İtalya Krallığı arasında geçen bir savaştır. ( 4 )

Balkan Savaşları Sonucunda Osmanlı Devleti Nereleri Kaybetmiştir? Yukarıdaki Haritalardan Da Yararlanarak Söyleyiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir