Yukarıdaki Tabloya Göre Madenler Ve Enerji Kaynaklarının Üretiminde Yıllar İçindeki Meydana Gelen Artışta Neler Etkilidir?

Yukarıdaki Tabloya Göre Madenler Ve Enerji Kaynaklarının Üretiminde Yıllar İçindeki Meydana Gelen Artışta Neler Etkilidir?

Yukarıdaki Tabloya Göre Madenler Ve Enerji Kaynaklarının Üretiminde Yıllar İçindeki Meydana Gelen Artışta Neler Etkilidir?  7.sınıf Sosyal Bilgiler dersi kitabının ödev sorusunun cevabını kısaca okuyabilirsiniz.

Yukarıdaki Tabloya Göre Madenler Ve Enerji Kaynaklarının Üretiminde Yıllar İçindeki Meydana Gelen Artışta Neler Etkilidir?

Yukarıdaki Tabloya Göre Madenler Ve Enerji Kaynaklarının Üretiminde Yıllar İçindeki Meydana Gelen Artışta Neler Etkilidir? sorusunun cevabını kısaca maddeler halinde yazdık.

 1. Maden ve Enerji ile ilgili kurum ve bakanlıkların kurulması, (1954 yılında Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), 1957 yılında Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) ve 1963 yılında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının kurulması)
 2. Sanayileşmenin artması sebebiyle maden ve enerjiye duyulan gereksinim,
 3. Türkiye’deki refah seviyesinin artması ve tüketimi karşılamak için üretimin artması
 4. Nüfusun artışı sebebiyle enerji ihtiyacının artması
 5. Madencilik ve enerji sektöründe modern yöntemlerin kullanılması,
 6. Uydu vb. bilimsel yöntemlerle madenlerin tespitini  kolaylaşması,
 7. Kamunun yanında özel girişimlerin başlaması,
 8. Madencilik alanında çıkartılan kanunların teşvik ve destekleri madenler ve enerji kaynaklarının üretiminde yıllar içindeki artışlarda etkili olabilir.

EK BİLGİ

 • Dünyadaki endüstriyel ham madde rezervinin % 2,5’i
 • Kömür rezervlerinin %1’i;
 • Jeotermal potansiyelinin % 0,8’i
 • Metalik maden rezervlerinin %0,4’ü Türkiye’dedir.
 • Dünyadaki yeri açısından en zengin maden:dünya rezervinin % 72’sinin bulunduğu bor mineralleridir. ( 1 , 2 )

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir