Yukarıdaki Tabloya Göre Türkiye’de Tarımla Uğraşan Nüfusun Yıllar İçinde Azalmasına Rağmen Tarım Ürünlerin Ekim Alanları Ve Üretim Miktarlarındaki Artışın Nedenleri Neler Olabilir?

Türklerin Anadolu’ya akınlar düzenledikleri dönemde Anadolu’nun dinî ve toplumsal durumu hakkındaki çıkarımlarınız neler olur?
Yukarıdaki Tabloya Göre Türkiye’de Tarımla Uğraşan Nüfusun Yıllar İçinde Azalmasına Rağmen Tarım Ürünlerin Ekim Alanları Ve Üretim Miktarlarındaki Artışın Nedenleri Neler Olabilir?

Yukarıdaki Tabloya Göre Türkiye’de Tarımla Uğraşan Nüfusun Yıllar İçinde Azalmasına Rağmen Tarım Ürünlerin Ekim Alanları Ve Üretim Miktarlarındaki Artışın Nedenleri Neler Olabilir?  7.sınıf Sosyal Bilgiler dersi kitabının ödev sorusunun cevabını kısaca okuyabilirsiniz.

Yukarıdaki Tabloya Göre Türkiye’de Tarımla Uğraşan Nüfusun Yıllar İçinde Azalmasına Rağmen Tarım Ürünlerin Ekim Alanları Ve Üretim Miktarlarındaki Artışın Nedenleri Neler Olabilir?

Yukarıdaki Tabloya Göre Türkiye’de Tarımla Uğraşan Nüfusun Yıllar İçinde Azalmasına Rağmen Tarım Ürünlerin Ekim Alanları Ve Üretim Miktarlarındaki Artışın Nedenleri Neler Olabilir? sorusunun cevabını kısaca maddeler halinde yazdık.

  1. Modern tarıma geçilmesi, tarımda bilimsel yöntemlerin kullanılması
  2. Modern sulama, gübre, ilaçlama yöntemleri ile verimin artması
  3. Bilimsel gelişmeler sayesinde (Seracılık vb.) yılın her mevsimi ve her bölgede tarım yapılabilmesi
  4. Ulaşım sayesinde pazar ortamının artması ve tarımı teşviki
  5. Devlet teşviklerinin tarımı arttırması
  6. İklim şartlarına uygun, verimli tohumların kullanılması
  7. Tarımda çalışanların eğitim seviyesinin yükselmesi
  8. Arazilerin tarım dışı kullanımlarının engellenmesi, bölünmelerinin engellenmesi gibi sebepler tarım ürünlerinin ve tarım alanlarının artmasını sağlar.

Ekim alanlarındaki azalmaya karşı üretimde artış meydana gelmesi tarımda teknolojik gelişmeye ve verimlilik artışına bağlıdır. ( 2, sayfa 2 )

EK BİLGİ 

Özellikle ulaşımdaki kolaylıklar, tarım ürünlerini çok uzaktaki yerleşimlere bile hem ucuz hem de hızlı bir şekilde taşınmasını sağlamaktadır. Saklama ve soğutma yöntemleri gelişmesi, hormon kullanılması. ( 1 )

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.