Medeniyetler, Askeri Teşkilatlanmaya Niçin İhtiyaç Duymuştur?

, admin , Leave a comment

Bu yazıda “Medeniyetler, Askeri Teşkilatlanmaya Niçin İhtiyaç Duymuştur?” sorusunun cevabını kısaca maddeler halinde yazdık. Medeniyetler askeri teşkilatlanmaya ihtiyaç duyarlar çünkü;

Medeniyetler, Askeri Teşkilatlanmaya Niçin İhtiyaç Duymuştur?

Medeniyetler, Askeri Teşkilatlanmaya Niçin İhtiyaç Duymuştur? sorusunun cevabını kısaca maddeler halinde yazdık.

 1. Medeniyetler varlıklarını devam ettirebilmek,
 2. Savaşlarda başarılı olabilmek,
 3. Huzuru ve düzeni sağlayabilmek
 4. Dış güçlere karşı güvenliğini sağlamak
 5. Ülke çıkarları için başka yerleri ele geçirmek
 6. Siyasi çözümü olmayan anlaşmazlıkları silahlı güçle halletmek
 7. Medeniyetin bağımsızlığını korumak
 8. Medeniyetlerine zenginlik ve toprak katmak
 9. Ticaret yollarını tehlikelere karşı korumak için askeri teşkilatlanmaya ihtiyaç duymuşlardır.

İLAVE BİLGİ NOTU

İlk Çağ’dan itibaren ordular, devletin en önemli yapılarından birisidir.

Ordunun temelini teşkilat, teçhizat ve doktrin oluşturmuştur.

 • Teşkilat: Askerî organizasyon içindeki emir komuta zincirine teşkilat denir.
 • Teçhizat: Teçhizat, savaş araç ve gereçleri demektir.
 • Doktrin: Askerî teşkilatlara verilen görevlerin nasıl yapılacağını gösteren fikirler bütünüdür.

İlk Çağlarda Ordu

 • Sümerlerde askerlik soylulara aitti, ama savaş zamanı tüm erkekler asker kabul edilirdi.
 • Asur ordusu ücretli askerlerden, gönüllülerden ve krala ait kentte oturan ve masrafları kral tarafından karşılanan hür
  erkeklerden oluşurdu. İhtiyaç hâlinde bütün erkekler askere çağrılırdı.
 • Mısır ordusu, yerel askerî birliklerden ve paralı askerlerden oluşurdu. Sınır boylarında kendilerine arazi verilen kişiler,
  ihtiyaca göre kralın muhafız alayında görev alırdı. Nil’de ve denizlerde kullanılan yelkenli ve kürekli savaş gemilerine de
  sahip olan Mısır İmparatorluğu, güçlü donanmasıyla Kızıldeniz’de etkili olmuştur.
 • Hititlerde eli silah tutan her erkek savaş zamanında asker sayılırdı. Ancak kralın muhafızlığını yapan bir askerî kadro her
  zaman vardı ve ihtiyaç hâlinde paralı askerler de orduya alınırdı.
 • Urartularda ise ordu başta piyade kuvvetlerinden oluşmuşsa da siyasi yapının merkezî bir devlete dönüşmesi ile
  esirlerden de asker temin edilmeye başlanmıştır. ( 1 )

9.sınıf Tarih dersi kitabı 2. Ünite sayfa 80 cevaplarını aşağıda okuyabilirsiniz.

 

Leave a Reply