Osmanlı Devlet yönetimde Yer Alan Divân-ı Hümâyun’a Benzer Kurullara Diğer Devletlerden Örnekler Veriniz.

Bu yazıda “Osmanlı Devlet yönetimde Yer Alan Divân-ı Hümâyun’a Benzer Kurullara Diğer Devletlerden Örnekler Veriniz.” sorusunun cevabını kısaca yazdık.

Osmanlı Devlet Yönetimde Yer Alan Divân-ı Hümâyun’a Benzer Kurullara Diğer Devletlerden Örnekler Veriniz.

Karahanlılar: Divan-ı Ali,

Gazneliler: Divan-ı Vezaret

Büyük Selçuklular: Divan-ı Âla

İLAVE BİLGİ NOTU

Divan-ı Hümayun : Osmanlı Devleti, Orhan Bey zamanında Selçuklular, İlhanlılar ve diğer Türk devletlerini örnek alarak divan teşkilatını oluşturmuş, Osmanlılar divana; Divan-ı Hümayun adını vermiştir. Fatih Sultan Mehmet zamanına kadar divana padişahlar başkanlık etmiş, Fatih’le birlikte vezir-i azamlar da divana başkanlık etmeye başlamıştır.

Divan-ı Ali :Başkanı vezir olan bu divanda devlet ile ilgili meseleler görüşülüp karara bağlanırdı.

Divan-ı Vezaret: Vezirin başkanlığındaki bu divan, genel idari işlere ve mali işlere bakardı.

Divan-ı Âla: (Büyük Divan)  Devlet meselelerinin görüşüldüğü bu divanın başkanı vezirdi.

10 sınıf Tarih Kitabı Cevapları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir