Osmanlı Devleti, Toprak Sistemini Oluştururken Hangi Özellikleri Esas Almış Olabilir?

Bu yazıda “Osmanlı Devleti, Toprak Sistemini Oluştururken Hangi Özellikleri Esas Almış Olabilir?” sorusunun cevabını kısaca yazdık.

Osmanlı Devleti, Toprak Sistemini Oluştururken Hangi Özellikleri Esas Almış Olabilir?

  1. İslam Hukuku esaslarını
  2. Kendinden önceki Türk İslam devletlerinin toprak sistemleri
  3. Roma, Bizans ve eski İran gibi medeniyetlerin sistemleri
  4. Fetih edilen yerlerin örf adet ve gelenekleri ile oraların toprak yönetim sistemlerini esas almıştır.

İLAVE BİLGİ NOTU

Osmanlı toprak sisteminde arazi genel olarak mirî, mülk ve vakıf olmak üzere üçe ayrılmıştır

Mirî arazi
Mülkiyeti devlete ait olan topraklardır. Bu toprakların kullanım hakkı, kira bedeli alındıktan sonra sözleşmeyle reayaya bırakılmıştır. Toprağı işleyen reaya, elde ettiği üründen 1/10 ile 1/2 arasında değişen oranlarda vergi ödemekle mükelleftir.

Mülk arazi
Mülkiyeti kişilere ait olan topraklardır. Bu araziler, mirî araziden bir miktarının hükümdar tarafından şahıslara verilmesiyle ya da yeni katılan bölgelerde daha önceden mülk olarak kullanılan yerlerin, sahiplerinde bırakılmasıyla meydana gelirdi.

Vakıf arazi
Hayırsever mülk sahiplerinin gelirleriyle cami, mescid, medrese, zaviye gibi sosyal amaçlı kurumların giderlerinin karşılanması için vakfettikleri arazilerdir.

10 .Sınıf Tarih Kitabı Cevaplar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir