10. Sınıf Edebiyat Kitabı Türk Yazı Dilinin Tarihi Gelişmesi Cevaplar

10. Sınıf Edebiyat Kitabı Türk Yazı Dilinin Tarihi Gelişmesi Cevaplar

10. Sınıf Edebiyat Kitabı Türk Yazı Dilinin Tarihi Gelişmesi Cevaplar  MEB Yayınları Edebiyat kitabı sayfa 25, 26, 27 cevapları. 10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı 10. Sınıf Edebiyat ders kitabı Türk Yazı Dilinin Tarihi Gelişmesi metni etkinliklerin cevaplarını kısaca yazdık. MEB Yayınları 10. sınıf Edebiyat ders kitabı Cevapları aşağıdaki bölümden okuyabilirsiniz. Günlük plana göre etkinliklerin cevaplarını kısaca yazdık. Metnin özetini de okuyabilirsiniz.

10. Sınıf Edebiyat Kitabı Türk Yazı Dilinin Tarihi Gelişmesi Cevaplar

SAYFA 25 CEVAPLAR– 10. Sınıf Edebiyat Kitabı Türk Yazı Dilinin Tarihi Gelişmesi Cevaplar

HAZIRLIK

1. “Dilimiz, kimliğimizdir.” ifadesinden ne anlıyorsunuz? Siz bu düşünceye katılıyor musunuz? Düşüncelerinizi sınıfta paylaşınız.

Bir milleti diğer milletlerden ayıran başlıca özellikler vardır. Vatanı, dili, bayrağı, tarihi geçmişi, dini vb. Dil bir milletin en belirgin bir özelliğidir. Türkçe konuşan birinin Türk olduğunu söyleyebiliriz. Dil bir çeşit kimlik, millet hakkında bilgi veren bir olgu olur. Bu yüzden bu düşünceye katılıyorum.

2. Bir milletin tarih boyunca farklı alfabeler kullanmasında neler etkili olmuş olabilir?

Farklı kültürlerle etkileşim, din değişikliği, Dil Devrimi etkili olmuştur.

Örneğin Türkler İslamiyet’i benimsedikten sonra Arap alfabesini kullanmaya başlamışlardır. Harf İnkılabı ile alfabemiz değişmiştir.

SAYFA 26 CEVAPLAR– 10. Sınıf Edebiyat Kitabı Türk Yazı Dilinin Tarihi Gelişmesi Cevaplar

METNİ ANLAMA VE ÇÖZÜMLEME

1. Metinde geçen “Türkiye Türkçesinin gelişmesi içinde Yeni Lisan hareketinden sonra en geniş çalışma, Dil İnkılabı’dır.” cümlesinde “inkılap” kelimesinin anlamını cümlenin bağlamından hareketle tahmin ediniz. Tahminlerinizi TDK’nin Türkçe Sözlük’ünden kontrol ediniz.

 “İnkılap” toplum düzenini ve yapısını daha iyi duruma getirmek için yapılan köklü değişiklik, iyileştirme, devrim, reform anlamında kullanılmıştır.

2. Metne göre Eski Türkçe hangi dönemlerde kullanılmıştır?

VIII. (8) yüzyıldan XIII. (13.)  yüzyıla kadar Kök Türk, Uygur ve Karahanlı devirlerini içine alan dönemde…

3. Okuduğunuz metinde Orta Türkçe Dönemi hakkında edindiğiniz bilgileri kendi cümlelerinizle ifade ediniz.

Bu dönemde Türkler yeni yazı dillerini meydana getirmişlerdir.  Bu devirde Türkçe, Kuzey-doğu Türkçesi ve Batı Türkçesi adı ile ikiye ayrılmıştır.

4. Metne göre Osmanlı Türkçesi neden yabancı dillerin etkisi altında kalmıştır?

Osmanlı Devleti Hazar’dan Orta Avrupa ‘ya, Kırım’dan Afrika’ya kadar geniş bir sahaya yayıldığı için yabancı dillerin etkisi altında kalmıştır.

5. Metinden yola çıkarak Türkçenin tarihsel gelişim sürecinde çeşitli evreler geçirmesinin sebeplerini belirtiniz.

Türklerin geniş bir alana yayılmaları, farklı kültürlerle etkileşim, dil devrimi gibi sebepler sıralanabilir.

6. Okuduğunuz metinde sanatlı söyleyiş, mecaz, öznellik gibi anlatım özelliklerine neden yer verilmediğini söyleyiniz.

Metin öğretici metin türünde olduğu için yer verilmemiştir.

7. Metnin tema ve konusunu belirleyiniz.
 
Tema: Türkçenin tarihi gelişimi
Konusu: Eski Türkçenin etkili olduğu yüzyıllar,  hangi devirleri içine aldığı; Orta Türkçenin Kuzey-doğu Türkçesi ve Batı Türkçesi olarak ikiye ayrıldığı, özellikle Türkiye Türkçesinin içinde bulunduğu Batı Türkçesinin gelişimi…
SAYFA 27 CEVAPLAR– 10. Sınıf Edebiyat Kitabı Türk Yazı Dilinin Tarihi Gelişmesi Cevaplar,
DİLBİLGİSİ
Türkiye Türkçesinin gelişmesi içinde Yeni Lisan Hareketi’nden sonra en geniş çalışma Dil İnkılabı’dır. 1928’de Latin alfabesinin kabulü 1932’de Mustafa Kemal Atatürk tarafından Türk Dili Tetkik Cemiyeti’nin (Türk Dil Kurumu) kuruluşu bu hareketin önemli halkalarıdır.

Yukarıdaki parça okuduğunuz metinden alınmıştır. Bu parçada geçen noktalama işaretlerinin parçadaki kullanım amaçlarını açıklayınız.

  •  Nokta (.) Bitmiş cümlelerin sonuna konmuş.
  • Kesme işareti () Özel isimler ve tarihlerden sonra gelen çekim eklerini ayırmak için kullanılmış.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir