Hz. Hud (a.s.) ve Ad kavmini daha önce duydunuz mu, bu isimlerle ilgili bildiklerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

Hz. Hud (a.s.) ve Ad kavmini daha önce duydunuz mu, bu isimlerle ilgili bildiklerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. 5. sınıf Kur’an-ı kerim ders kitabı sorularının cevapları. Hz. Hud (a.s.) kavmi ve Ad kavmi hakkında kısa ve özet bilgiyi yazdık.

Hz. Hud (a.s.) ve Ad kavmini daha önce duydunuz mu, bu isimlerle ilgili bildiklerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

Hz. Hud (a.s.) Kısa Bilgi

Hazret-i Hûd -aleyhisselâm-, Ahkâf diyârında doğup yetişti.

Ad kavmine peygamber olarak gönderilmiştir.

Hz. Hud ticâretle uğraşırdı.

Cömertliği ile tanınmıştır.

Kur’an’ın 11. suresinin adı da “Hud Suresi”dir.

Ad kavmini imana çağırmış ama ona inanmamışlardır.

Ad kavmi helâk olunca Hz. Hûd (as) kendisine inananlar ile beraber Mekke’ye gelmiş ve burada vefat etmiştir.

150 yıl yaşadığı tahmin edilmektedir.

Mucizeleri; rüzgarın yönünü değiştirmek, kayaları toprağa dönüştürmek, koyunların yününü ipeğe dönüştürmek.

Ad Kavmi

Ad kavmi Nuh tufanından sonra putperestliğe dönen ilk kavimdir.

Arabistan yarımadasına ilk yerleşen kavimlerden biriydi.

Ad kavmi bir çok nimete sahipti. Bu yüzden azgınlaştılar.

Yaşadıkları bölge  Ahkâf diyârı, Yemen, Aden ve Ummân arasın­dadır. “İrem” adıyla tanınmıştır.

Kayaları oyarak güzel evler yapmışlardı.

Büyüklük tasladıkları ve Allah’a inanmadıkları için helak olmuşlardır.

Hz. Hud  (a.s.) inanmadılar.

Yedi gece, sekiz gün devâm eden fırtına ile helak oldular.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir