Posts By admin

Yavuz Sultan Selim’in kendisini Hâdimü’l Harameyn olarak nitelendirilmesini Osmanlı devlet adamlarının yönetim anlayışı açısından değerlendiriniz.

, , No Comment

Yavuz Sultan Selim’in kendisini Hâdimü’l Harameyn olarak nitelendirilmesini Osmanlı devlet adamlarının yönetim anlayışı açısından değerlendiriniz. Hâdimü’l Harameyn nitelemesi Yavuz Sultan Selim tarafından kullanılmıştır. Bunu yönetim anlayışı açısından değerlendirelim.

Read Post →

Aşağıda İstanbul’un fethinin Türk ve dünya tarihi açısından sonuçları verilmiştir. Hangisinin Türk, hangisinin dünya tarihi açısından önemli olduğunu örnekteki gibi işaretleyiniz.

, , No Comment

Aşağıda İstanbul’un fethinin Türk ve dünya tarihi açısından sonuçları verilmiştir. Hangisinin Türk, hangisinin dünya tarihi açısından önemli olduğunu örnekteki gibi işaretleyiniz.İstanbul’un Fethi’nin Türk ve Dünya tarihi açısından şu sonuçları olmuştur. Örnekteki gibi işaretleyelim.

Read Post →