Sofya’daki izlenimleri Mustafa Kemal’e ileride yapacağı inkılaplardan hangilerine ilham vermiş olabilir?

Sofya’daki izlenimleri Mustafa Kemal’e ileride yapacağı inkılaplardan hangilerine ilham vermiş olabilir? Mustafa Kemal Balkan Savaşlarının ardından Bulgaristan’ın başkenti Sofya’ya ataşemiliter olarak atandı. Burada yaşadıkları yapacağı inkılaplardan hangilerine ilham vermiştir, kısaca …

Sofya’daki izlenimleri Mustafa Kemal’e ileride yapacağı inkılaplardan hangilerine ilham vermiş olabilir? Read More