Türk milliyetçiliğinin XIX. yüzyılın ikinci yarısından itibaren gelişmesinin nedenleri neler olabilir?

Türk milliyetçiliğinin XIX. yüzyılın ikinci yarısından itibaren gelişmesinin nedenleri neler olabilir?

Türk milliyetçiliğinin XIX. yüzyılın ikinci yarısından itibaren gelişmesinin nedenleri neler olabilir?

Balkanlarda azınlıklar arasında görülen milliyetçilik akımları Türk milliyetçiliğinin gelişmesine sebep olmuştur.

Balkan Türkleri başka milletlerin milliyetçilik yaptıkları topraklarda yaşıyorlardı.

Devlet burada yaşayan Türklerin güvenliklerini, ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarını karşılayamıyorladı.

Bu yüzden Türkler kendileri örgütlendiler ve milliyetçilik duyguları ile yaşadılar.

Atatürk’ün fikirlerinin oluşmasında ve askerlik mesleğini seçmesinde Selânik’in hangi özelliklerinin etkili olduğu söylenebilir?

Selânik şehrinin birçok fikrin, birçok siyasi olayın oluştuğu bir liman şehri olması, ordu merkezinin olması, ayrıca Atatürk Balkanların bütün azınlıkları, dış güçleri, bunların emellerini ve çeşitli dinleri tanımış, dinlerin milliyetçilik akımlarının hizmetine verilmesinin tanığı olmuştur. Çeşitli ırkları mücadele içerisinde ve bir arada görmüştür. Tüm bunlar etkili olmuştur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir