Sofya’daki izlenimleri Mustafa Kemal’e ileride yapacağı inkılaplardan hangilerine ilham vermiş olabilir?

Sofya’daki izlenimleri Mustafa Kemal’e ileride yapacağı inkılaplardan hangilerine ilham vermiş olabilir? Mustafa Kemal Balkan Savaşlarının ardından Bulgaristan’ın başkenti Sofya’ya ataşemiliter olarak atandı. Burada yaşadıkları yapacağı inkılaplardan hangilerine ilham vermiştir, kısaca yazdık.

Sofya’daki izlenimleri Mustafa Kemal’e ileride yapacağı inkılaplardan hangilerine ilham vermiş olabilir?

  1. Sanayi ve ticaret alanında yeniliklere
  2. Kadınların toplum hayatına katılmalarına
  3. Eğitim hayatının önemine
  4. Parlamenter sistemin kabulüne
  5. Modern sosyete yaşantısının yaşanması inkılaplarında ilham vermiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir