Bursa’nın fethedilmesi ve buraya Türklerin iskânı ile şehirde ne gibi değişimler yaşanmış olabilir? Açıklayınız.

Bursa’nın fethedilmesi ve buraya Türklerin iskânı ile şehirde ne gibi değişimler yaşanmış olabilir? Açıklayınız. sorusunun cevabını kısaca yazdık. Bursa’nın fethi ile Türkler burayı bir Türk İslam şehri haline getirmiştir. Bu …

Bursa’nın fethedilmesi ve buraya Türklerin iskânı ile şehirde ne gibi değişimler yaşanmış olabilir? Açıklayınız. Read More

Yukarıda verilen bilgilerden hareketle Osmanlı Beyliği’nin kuruluşu ve gelişiminde hangi faktörler etkili olmuştur?

Yukarıda verilen bilgilerden hareketle Osmanlı Beyliği’nin kuruluşu ve gelişiminde hangi faktörler etkili olmuştur? sorusunun cevabını kısaca yazdık. Osmanlı Beyliği’nin kuruluş ve gelişimini etkileyen faktörler şunlardır;

Yukarıda verilen bilgilerden hareketle Osmanlı Beyliği’nin kuruluşu ve gelişiminde hangi faktörler etkili olmuştur? Read More

Yeni araştırmalar ve elde edilen bulgular mevcut tarihî bilgilerimizi nasıl etkilemektedir?

Yeni araştırmalar ve elde edilen bulgular mevcut tarihî bilgilerimizi nasıl etkilemektedir? sorusunun cevabını kısaca yazdık. Tarih bilimi elde edilen bulgular, kazılardan elde edilen tarihi belgeler ile tarih tekrar yazılır. Bu …

Yeni araştırmalar ve elde edilen bulgular mevcut tarihî bilgilerimizi nasıl etkilemektedir? Read More

Tarih şeridi 2.1’de yer alan devletleri, aşağıda verilen dilsiz harita üzerindeki kutucuklara yazınız.

Tarih şeridi 2.1’de yer alan devletleri, aşağıda verilen dilsiz harita üzerindeki kutucuklara yazınız. sorusunun cevabını kısaca yazdık. 10 sınıf tarih kitabı sayfa 48 cevaplar.

Tarih şeridi 2.1’de yer alan devletleri, aşağıda verilen dilsiz harita üzerindeki kutucuklara yazınız. Read More

Türkiye Selçuklu Devleti ile Moğollar arasında yapılan Kösedağ Muharebesi’nin siyasi sonuçları neler olmuştur?

Türkiye Selçuklu Devleti ile Moğollar arasında yapılan Kösedağ Muharebesi’nin siyasi sonuçları neler olmuştur? sorusunun cevabını kısaca yazdık. Kösedağ Savaşı’nın siyasi sonuçları şunlardır.

Türkiye Selçuklu Devleti ile Moğollar arasında yapılan Kösedağ Muharebesi’nin siyasi sonuçları neler olmuştur? Read More

Selâhaddin Eyyubi’nin İslam dünyasında büyük bir üne sahip olmasında hangi faktörler etkili olmuştur?

Selâhaddin Eyyubi’nin İslam dünyasında büyük bir üne sahip olmasında hangi faktörler etkili olmuştur? sorusunun cevabını kısaca yazdık. Selahaddin Eyyubi Kudüs’ü fethetmiştir.

Selâhaddin Eyyubi’nin İslam dünyasında büyük bir üne sahip olmasında hangi faktörler etkili olmuştur? Read More

Haçlı Seferleri’nin Türk İslam dünyası üzerinde sosyokültürel etkileri neler olmuştur?

Haçlı Seferleri’nin Türk İslam dünyası üzerinde sosyokültürel etkileri neler olmuştur? sorusunun cevabını kısaca yazdık. Haçlı seferlerinin dini, ekonomik, siyasi ve toplumsal sonuçlar olmuştur. Sosyokültürel sonuçları şunlar olmuştur.

Haçlı Seferleri’nin Türk İslam dünyası üzerinde sosyokültürel etkileri neler olmuştur? Read More