Bursa’nın fethedilmesi ve buraya Türklerin iskânı ile şehirde ne gibi değişimler yaşanmış olabilir? Açıklayınız.

Bursa’nın fethedilmesi ve buraya Türklerin iskânı ile şehirde ne gibi değişimler yaşanmış olabilir? Açıklayınız. sorusunun cevabını kısaca yazdık. Bursa’nın fethi ile Türkler burayı bir Türk İslam şehri haline getirmiştir. Bu kapsamda şu değişimler yaşanmıştır.

Türklerin Bursa’yı fethetmesi ile Bursa’da iskan faaliyetleri kapsamında,

1. Cami

2. Şadırvan

3. Medrese

4. Türbe

5. Şifahane

6. Hanlar gibi binalar inşaa edilmiş yollar yapılmıştır.

7. Kiliseler mescid ve medreselere dönüştürülmüştür.

Yaşanılan yerlere ağaçlar dikilerek yaşanılır hale getirilmiştir.

O günlerde yapılan iskan eserleri günümüze kadar ulaşmıştır.

Bursa’nın zaptından sonra Osmanlı Beyliği’nin merkezi buraya nakledilmiştir. Yeni hükümdar burayı yeni binalarla süslemiştir. İnşa edilen dinî ve sosyal eserlerle şehir, Müslüman Türk şehri olma hüviyetini kazanıp yeni bir çehreye büründü. Orhan Bey, daha isin basında eski kiliseleri mescide ve medreselere çevirdi. Bursa’da fakir ve yoksulları doyurmak için imâret yaptırıp onlara vakıflar tahsis eyledi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir