8. Sınıf İnkılap Tarihi Kitabı Sayfa 29-30 Cevapları Dersdestek

8. Sınıf İnkılap Tarihi Kitabı Sayfa 29-30 Cevapları Dersdestek.1. ünite Neler Öğrendik cevapları

8. Sınıf İnkılap Tarihi Kitabı Sayfa 29-30 Cevapları Dersdestek

A) Aşağıdaki cümlelerde noktalı yerleri, verilen ifadelerden uygun olanları ile tamamlayınız.

1. Mustafa Kemal askerî lise öğrenimini ..MANASTIR………….. şehrinde tamamladı.
2. Osmanlı Devleti 1839 yılında ilan ettiği ….TANZİMAT….…………………………….. Fermanı ile tüm Osmanlı vatandaşlarının kanun önünde eşitliğini kabul etmiştir.
3. Mustafa Kemal …TÜRKÇÜLÜK.……………. akımının öncülerinden Mehmet Emin Yurdakul’un şiirlerinden etkilenmiştir.
4. Mustafa Kemal, Harp Akademisinden 1905 yılında …….KURMAY………………. yüzbaşı rütbesiyle mezun oldu.
5. Osmanlı Devleti son dönemlerinde ortaya çıkan fikir akımlarından Osmanlıcılık düşüncesinin etkisiyle ……..…MEŞRUTİYET…………. yönetimine geçmiştir.
6. Mustafa Kemal 1911 yılında İtalyan işgaline karşı başlayan …..TRABLUSGARP..…………..Savaşı’na gönüllü olarak katılan Türk subaylarından biridir.
7. I. Balkan Savaşı sonrasında Midye-Enez Hattı Osmanlı Devleti’nin …...BATI……….……………..sınırı olarak kabul edilmiştir.
8. Mustafa Kemal 31 Mart Ayaklanması’nı bastıran …..…HAREKET….……………. Ordusunun kurmay başkanlığını yapmıştır.

B) Aşağıda verilen Atatürk’ün düşünce sisteminin oluşumuna etki eden olayların ve kişilerin numaralarını ilişkili oldukları kavramların başındaki kutucuklara yazınız.
1. Duyun-u Umumiye İdaresinin kurulması –C-EKONOMİK BAĞIMSIZLIK
2. Namık Kemal-Ç-HÜRRİYET
3. Ziya Gökalp–E-DİL BİLİNCİ
4. Tevfik Fikret-A-KADIN HAKLARI
5. Mehmet Emin Yurdakul-B-MİLLET SEVGİSİ
6. Fransız İhtilali-D-CUMHURİYET
7. Sanayi İnkılabı-

C) Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.

1. ( Y) Mustafa Kemal, Şemsi Efendi İlkokulundan sonra Manastır Askerî İdadisine başlamıştır.
2. (Y ) Mustafa Kemal, Balkan Savaşlarında İngilizlere karşı savaşmıştır.
3. (D ) Sanayi İnkılabı’yla birlikte sömürgecilik faaliyetleri hızlanmıştır.
4. ( D) Vatan ve Hürriyet Cemiyeti Mustafa Kemal tarafından kurulmuştur.
5. ( Y) Mustafa Kemal’e Kemal adını tarih öğretmeni Mehmet Tevfik Bey vermiştir.
6. (D ) Mustafa Kemal’in askerlik hayatındaki ilk görev yeri V. Ordu’dur.
7. ( Y) Milliyetçilik akımı II. Meşrutiyet’in ilanından sonra ortaya çıkarak tüm dünyaya yayılmıştır.
8. ( D) Mustafa Kemal’in Fransızcaya olan ilgisi Manastır Askerî İdadisinde başlamıştır.

Ç) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız

1. Yandaki kartpostal II. Meşrutiyet’in ilanını kutlamak için hazırlanmıştır. Kartpostalın üzerinde smanlıca ve Fransızca olarak “Yaşasın VatanYaşasın Millet-Yaşasın Hürriyet” ifadeleri yazmaktadır.
Kartpostalda gördüklerinizden yola çıkarak;
I. Meşrutiyet’in ilanında Enver Bey’in rolü vardır,
II. Osmanlı saltanatı sona ermiştir,
III. Meşrutiyet’in ilanı sevinç ve heyecanla karşılanmıştır,
IV. II. Meşrutiyet XX. yüzyıl başlarında ilan edilmiştir
yargılarından hangilerine ulaşıabilir?

CEVAP: C) I, III ve IV

2. Mustafa Kemal, I. Dünya Savaşı öncesinde askerî ataşe olarak bulunduğu Sofya’dan İstanbul’a mektuplar göndermiştir. O mektuplardan birinde, Osmanlı yöneticilerine; Almanya’nın çıkabilecek bir savaşta yenileceğini söylemiş ve bu nedenle Almanya’nın yanında savaşa girilmemesi uyarısında bulunmuştu.
Bu durum Mustafa Kemal’in kişisel özelliklerinden hangisi ile ilgilidir?
CEVAP: A) İleri görüşlülüğü

3. I. Osmanlı Devleti’nin içinde bulunduğu durum
II. Okuduğu kitaplar
III. Öğretmenlerinin ve Osmanlı aydınlarının fikirleri
Mustafa Kemal’in çok erken yaşlardan itibaren ülke ve dünya sorunlarıyla ilgilenmesinde yukarıdakilerden hangileri etkili olmuştur?

CEVAP:D) I, II ve III

D) Aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız.

1. Tanzimat Fermanı’nın Osmanlı siyasi ve sosyal hayatında meydana getirdiği değişiklikler
neler olmuştur?
CEVAP:Bu fermanla Osmanlı Devletnde yaşayan Müslüman halk ve gayrimüslim halk eşit konuma gelmiştir.
Bu durum Osmanlı Devletini olumsuz etkilemiştir. Diğer devletler Osmanlı Devletiini iç işlerine karışmaya başladı.

2. Mustafa Kemal’in yabancı dil öğrenmeye önem vermesinin nedenleri neler olabilir?
CEVAP: Batı ülkelerindeki gelişmeleri takip etmek, fikir akımlarını takip etmek ve ülke ilişkilerinde koallyık sağlamak.

3. Batıcılık fikir akımını savunanların Osmanlı Devleti’nin yıkılışını önlemek için ileri sürdükleri görüşler nelerdir?
CEVAP: Bu fikir akımıyla Batı’nın
bilim ve tekniğini, yönetim biçimini ve düşünce yapısını alarak Osmanlı Devleti’nin geri kalmışlıktan kurtarılması ve yıkılmasının önlenmesi amaçlanmıştır. B

4. Ataşemiliterlik görevi ile Sofya’da bulunduğu günlerin Mustafa Kemal’in fikir hayatına etkileri neler olmuştur?
CEVAP: Sanayi ve ticaret alanında yeniliklere, Kadınların toplum hayatına katılmalarına, Eğitim hayatının önemine, Parlamenter sistemin kabulüne, Modern sosyete yaşantısının yaşanması inkılaplarında ilham vermiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir