Aşağıdaki tabloda yazının icadından günümüze kadar bilginin depolanması, yaygınlaşması ve aktarılmasında yaşanan değişiklikler verilmiştir. Bu değişikliklerin bilimsel birikime katkıları neler olabilir?

Aşağıdaki tabloda yazının icadından günümüze kadar bilginin depolanması, yaygınlaşması ve aktarılmasında yaşanan değişiklikler verilmiştir. Bu değişikliklerin bilimsel birikime katkıları neler olabilir? 7. sınıf Sosyal Bilgiler ders kitabı sayfa 127 cevaplar

Aşağıdaki tabloda yazının icadından günümüze kadar bilginin depolanması, yaygınlaşması ve aktarılmasında yaşanan değişiklikler verilmiştir. Bu değişikliklerin bilimsel birikime katkıları neler olabilir?

1. RESİM: MÖ IV. yüzyılda çizilen bu duvar resminde arabayı çeken iki öküz bulunmaktadır. Bu çizimler o döneme ait ekonomik etkinlikler hakkında önemli bilgiler vermektedir.

2. RESİM: Çivi yazısı o döneme ait devletlerin savaş, barış, anlaşma gibi faaliyetleri hakkında bilgilerin depolanması ve günümüze kadar aktarılabilmesini sağlamıştır.

3. RESİM: Papirüs yaprakları ile daha fazla bilgi, daha kolay depolanmış ve bilgi yaygınlaşmıştır.

4. RESİM: Kağıt sayesinde bilginin aktarılması  kolaylaşmış, daha çok bilgi depolanmış, bilgi herkese ulaşabilmiştir. Bilgi uzun yıllar saklanabilmiştir.

5. RESİM: Bilginin depolanması ve aktarılması çok hızlanmıştır. Bilgiyi işlemek ve değerlendirmek kolay hale gelmiştir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.