Kâtip Çelebi’nin çalışmalarıyla bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışınız

Kâtip Çelebi’nin çalışmalarıyla bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışınız sorusunun cevabını kısaca yazdık.

Kâtip Çelebi’nin çalışmalarıyla bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışınız

Tarih, coğrafya ve astronomi alanında kitaplar yazdı.

Cihannüma kitabı, Osmanlı zamanındaki ilk coğrafya kitabıdır. Coğrafi bilimsel gelişmeleri toplanmasını sağlamıştır. Coğrafi landa büyük bir çığır açmıştır.

Keşf ez-zunûn ‘an esâmî el-kutub ve-l-fünûnadlı eserinde bibliyografya olarak yaklaşım 15 bin eseri isim olarka sıralamıştır. Bu bilimsel bilg kaynaklarını derlemesi açısından bilimsel gelişme sürecinde bilgilerin kaybolmasını önlemiştir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.