“Şüphesiz Allah katında din İslam’dır” Âl-i İmrân suresi, 19. ayet. Yukarıdaki ayette verilmek istenen mesaj nedir?

“Şüphesiz Allah katında din İslam’dır” Âl-i İmrân suresi, 19. ayet. Yukarıdaki ayette verilmek istenen mesaj nedir? sorusunun cevabını kısaca yazdık.

“Şüphesiz Allah katında din İslam’dır” Âl-i İmrân suresi, 19. ayet. Yukarıdaki ayette verilmek istenen mesaj nedir?

Kur’an-ı Kerîm’de İslâm kelimesinin geçtiği ilk yer bu âyettir.

İslam’da din insana yol gösteren kurallar bütünüdür.

İslam; Yüce Allah (c.c.) tarafından, peygamberlerin sonuncusu olan Hz. Muhammed’e (s.a.v.) vahiy yoluyla bildirilen, bütün insanlığa gönderilen son ve hak dindir.

Din ilâhî hikmet gereği en mükemmel şekline Hz. Muhammed’in gönderilmesi ile ulaşılmıştır.

Geçerli ve Allah’ın razı olduğunu insan için takdir edilen en mükemmel din olarak Allah katında İslam dininin olduğu bu ayette bildirilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.