9. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Sayfa 45 Türkçe Çevirisi ve Cevapları MEB

9. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 45 9. sınıf İngilizce çalışma öğrenci kitabı ders kitabı MEB  yayınları kitabının İngilizce soru, metin İngilizce cümlelerinin Türkçe çevirilerini yaptık. Teen Wise 9. sınıf İngilizce Ders kitabı İngilizce metinlerin ve soruların bölüm bölüm çevirilerini yazdık. 5. ünite Sayfa 44 Türkçe çevirisini kısaca yazdık.

9. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 45

SAYFA 45 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Complete the questions with the words in the box.

1. A:How often do you eat out? B: Once a week.
2. A: What time do you usually have dinner? B: Between 7 p.m. and 8 p.m.
3. A: Where do they have lunch? B: At school canteen.
4. A: What do you usually have for breakfast? B: An omelette and orange juice.
5. A: Why_ do you eat so much chocolate? B: I love it.
6. A: How much water do you drink a day? B: Eight glasses.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Soruları kutudaki kelimelerle tamamlayın.

1. A: Ne sıklıkla dışarıda yemek yiyorsunuz? B: Haftada bir.
2. A: Akşam yemeğini genellikle saat kaçta yersiniz? B: Akşam 7 arasında ve akşam 8
3. A: Öğle yemeğini nerede yiyorlar? B: Okul kantininde.
4. A: Genellikle kahvaltıda ne yersiniz? B: Bir omlet ve portakal suyu.
5. A: Neden bu kadar çok çikolata yiyorsun? B: Seviyorum.
6. A: Günde ne kadar su içiyorsunuz? B: Sekiz bardak.


Tick ( ) the right statements. Correct the wrong ones.

1. The Italians have breakfast rarely before 7 a.m.
The Italians rarely have breakfast before 7 a.m.
2. Breakfast isn’t usually an important meal in Spain.(Tik)
3. Do Turkish people have always tea for breakfast?
Do Turkish people always have tea for breakfast
4. The Polish every morning eat fresh and warm bread.
The Polish eat fresh and warm bread every morning
5. Sometimes we eat Chinese food. (Tik)

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Doğru ifadeleri işaretleyin ( ). Yanlışları düzeltin.

1. İtalyanlar nadiren sabah 7’den önce kahvaltı yaparlar.
İtalyanlar nadiren sabah 7’den önce kahvaltı yaparlar.
2. İspanya’da kahvaltı genellikle önemli bir öğün değildir.(Tik)
3. Türkler kahvaltıda hep çay içer mi?
Türkler her zaman kahvaltıda çay içerler mi?
4. Polonyalılar her sabah taze ve ılık ekmek yerler.
Polonyalılar her sabah taze ve sıcak ekmek yerler
5. Bazen Çin yemeği yeriz. (tik)


Complete the statements with tag questions.

1. They eat Yorkshire pudding a lot in the U.K., don’t they?
2. The Japanese girl isn’t eating sushi, is she?
3. The Chinese tourists are eating with chopsticks, aren’t they?
4. Let’s eat out tonight, shall we?
5. Schnitzel is popular in Austria, isn’t it?

Put the words in the correct order to make sentences.
1. usually / mother / kitchen / Jack and Sara / help / the / their / in
2. eats / lunch / He / sandwich / often / for / a
3. My / nights / sometimes / late / friend / at / studies
4. goes / walk / evening / My / always / for / in / grandmother / a / the
5. for / Robert / never / school / late / is
ANSWER
1. Jack and Sara usually help their mother in the kitchen
2. He often eats a sandwich for lunch
3. My friend sometimes studies late of nights
4. My grandmother always goes for a walk in the evening
5. Robert is never late for school

Write true sentences about yourself for the activities in exercise 10.

I sometimes help my mother in the kitchen.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

1. İngiltere’de Yorkshire pudingi çok yiyorlar, değil mi?
2. Japon kız suşi yemiyor, değil mi?
3. Çinli turistler yemeklerini çubukla yiyorlar değil mi?
4. Bu gece dışarıda yiyelim, olur mu?
5. Schnitzel Avusturya’da popüler değil mi?

Cümle oluşturmak için kelimeleri doğru sıraya koyun.
1. genellikle / anne / mutfak / Jack ve Sara / yardım / onların / onların / in
2. yiyor / öğle yemeği / O / sandviç / sık sık / için / a
3. Benim / gecelerim / bazen / geç / arkadaş / okulda / okulda
4. gider / yürür / akşam / Benim / her zaman / için / büyükanne / a / the
5. için / Robert / asla / okul / geç / is
CEVAP
1. Jack ve Sara genellikle mutfakta annelerine yardım eder
2. Öğle yemeğinde sık sık sandviç yer
3. Arkadaşım bazen gece geç saatlerde çalışır
4. Büyükannem her zaman akşamları yürüyüşe çıkar
5. Robert asla okula geç kalmaz

Alıştırma 10’daki etkinlikler için kendiniz hakkında doğru cümleler yazın.

Bazen mutfakta anneme yardım ederim.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.