9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 62 Türkçe Çevirisi MEB

9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 62 9. sınıf İngilizce ders kitabı MEB  yayınları kitabının İngilizce soru, metin İngilizce cümlelerinin Türkçe çevirilerini yaptık. Teen Wise 9. sınıf İngilizce Ders kitabı İngilizce metinlerin ve soruların bölüm bölüm çevirilerini yazdık. 5. ünite Sayfa 62 Türkçe çevirisini kısaca yazdık.

9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 62

SAYFA 62 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Sayfa 61

A. THE CRÈME DE LA CRÈME
B. YOUR PERSONALITY, YOUR POWER
Who inspires you the most?
Would you like to send him a post?
What does your hero look like?
Is it possible to talk to him on Skype?

Sayfa 62

LIstenIng & SpeakIng

Look at the pictures and complete the descriptions with the correct names.

1. Lydia is slim and tall. She’s got shoulder-length wavy blonde a hair. She is attractive.
2. Jim is middle-aged. He’s well-built. He’s got curly fair hair and a beard. He’s handsome.
3. Ethan is a teenager. He’s got red spiky hair.
4. Emma is short and plump. She’s got dark skin and short straight dyed hair.
5. Mia is of medium build. She’s got a long face and a small nose. She is pretty.
6. Bruce is old. He’s bald. He’s got a moustache. He is wearing glasses.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

61

A. CRÈME DE LA CRÈME
B. KİŞİLİK, GÜCÜNÜZ
Sana en çok kim ilham verir?
Ona bir yazı göndermek ister misin?
Kahramanınız neye benziyor?
Onunla Skype’ta konuşmak mümkün mü?

62

DİNLEME & KONUŞMA

Resimlere bakın ve açıklamaları doğru isimlerle tamamlayın.

1. Lydia ince ve uzundur. Omuz hizasında dalgalı sarı saçları var. O çekicidir.
2. Jim orta yaşlıdır. İyi inşa edilmiş. Kıvırcık sarı saçları ve sakalı var. O yakışıklı.
3. Ethan bir gençtir. Kızıl dikenli saçları var.
4. Emma kısa ve tombul. Koyu teni ve kısa düz boyalı saçları var.
5. Mia orta yapılıdır. Uzun bir yüzü ve küçük bir burnu var. O güzel.
6. Bruce yaşlı. Kel. Bıyığı var. Gözlük takıyor.


a. Complete the chart using the words in exercise 1.

general appearance attractive, hadsome, pretty
age middle-aged, teenager, old
height tall, short
build slim, well-built, plump, medium build
hair shoulder-length, wavy blonde, curly, spiky, straight, diyed, bald
other features beard, braces, dark skin, moustache, glasses

b. Describe your friends using the words in the chart.

A : What does your deskmate look like?
B : He’s good-looking. He’s got green eyes and short dark brown hair. He’s got glasses.
A : How tall is he?
B : He’s of medium height.

Look at the pictures again in exercise 1 and compare the people.
e.g. Lydia’s hair is longer than Emma’s. Bruce is the oldest.

Emma is plumper tha Mia
Ethan is the youngest of all
Lydia is the most beautiful
Jim is more handsome than Ethan
Emma is shorter than Lydia

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

a. Egzersiz 1’deki kelimeleri kullanarak tabloyu tamamlayın.

genel görünüm çekici, çekici, güzel
yaş orta yaşlı, genç, yaşlı
yükseklik uzun, kısa
ince, iyi yapılı, dolgun, orta yapılı yapı
omuz hizasında saç, dalgalı sarışın, kıvırcık, dikenli, düz, diyed, kel
diğer özellikler sakal, diş telleri, koyu ten, bıyık, gözlük

B. Tablodaki kelimeleri kullanarak arkadaşlarınızı tanımlayın.

A : Masa arkadaşın neye benziyor?
B: Yakışıklı. Yeşil gözleri ve kısa koyu kahverengi saçları var. Gözlükleri var.
A: Boyu kaç?
B: O orta boylu.

Alıştırma 1’deki resimlere tekrar bakın ve insanları karşılaştırın.
Örneğin. Lydia’nın saçı Emma’nınkinden daha uzun. Bruce en eskisidir.

Emma, ​​Mia’dan daha dolgun
Ethan en küçüğü
Lydia en güzeli
Jim, Ethan’dan daha yakışıklı
Emma Lydia’dan daha kısa

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.