9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 101 MEB

9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 101 9. sınıf İngilizce ders kitabı MEB  yayınları kitabının İngilizce soru, metin İngilizce cümlelerinin Türkçe çevirilerini yaptık. Teen Wise 9. sınıf İngilizce Ders kitabı İngilizce metinlerin ve soruların bölüm bölüm çevirilerini yazdık. 8. ünite Sayfa 101 Türkçe çevirisini kısaca yazdık.

9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 101

SAYFA 101 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Read the letters again and write who says these sentences, Alison or Will.
1. I think everything looks better on my friends. …………………….
2. I have tried some treatments but they don’t work. …………………….
3. School takes most of my time. …………………….
4. I don’t go out quite often. …………………….
5. I can’t even talk to people face to face. …………………….
6. I can’t keep myself from looking at the mirrors. …………………….
7. I haven’t bought anything to wear for a long time.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Mektupları tekrar okuyun ve bu cümleleri kimin söylediğini yazın, Alison veya Will.
1. Her şey arkadaşlarımda daha iyi görünüyor düşünüyorum. …………………….
2. Bazı tedavileri denedim ama işe yaramıyor. …………………….
3. Okul zamanımın çoğunu alıyor. …………………….
4. Sık sık dışarı çıkmıyorum. …………………….
5. İnsanlarla yüz yüze konuşamıyorum bile. …………………….
6. Aynalara bakmaktan kendimi alamıyorum. …………………….
7. Uzun süredir giyecek hiçbir şey satın almadım.


5. Read Teen World’s advice and write what Alison and Will should / shouldn’t do.

Complete the sentences with the highlighted words in the health column.
1. A : I have decided to go on a diet but I don’t know where to begin.
B : You had better see a …………. first. He will give you the right diet list.
2. A : I have had a broken wrist for two months.
B : Be patient! Sometimes it takes time to …………….. a broken wrist.
3. A : My little daughter is still coughing badly.
B : If she doesn’t feel better in two days, you should ……..the doctor.
4. A : Do I need a ………………………… to buy this medicine?
B : No, it’s just a vitamin tablet.
5. A : I have a rash on my hand. What should I do?
B : Take it seriously and see a ………………………… .
6. A : My headache is ………………………… me. I cannot concentrate on my work.
B : I think you should take a break and have a rest.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

5. Teen World’ün tavsiyelerini okuyun ve Alison ve Will’in yapması / yapmaması gerekenleri yazın.

Cümleleri sağlık sütunundaki vurgulanmış kelimelerle tamamlayın.
1. C: Diyet yapmaya karar verdim ancak nereden başlayacağımı bilmiyorum.
B: Önce bir …………. görsen iyi olur. Size doğru diyet listesini verecektir.
2. A: Ben iki aydır kırık bir bilek var.
B: Sabırlı olun! Bazen kırık bir bileğe …………….. zaman alır.
3. C: Küçük kızım hala kötü öksürüyor.
B: Eğer iki gün içinde kendini iyi hissetmezse, doktor ……..
4. A: Bu ilacı satın almak için ………………………… gerekir mi?
B: Hayır, sadece bir vitamin tableti.
5. C: Elimde döküntü var. Ne yapmalıyım?
B: Ciddiye alın ve bir …………………………. bakın.
6. A: Başım ağrıyor ………………………… ben. İşime konsantre olamıyorum.
B: Bence ara vermeli ve dinlenmelisin.


Dear Will,
Don’t worry! Almost all teenagers get acne. Firstly, you should see a dermatologist about it.
He or she can give you correct prescription, but you should be patient. It may take 4 to 12 weeks to heal. Only use your own medicine, because what’s good for a friend may not be good for you. Also, you must keep your hands away from your face. Finally, you shouldn’t let your acne control your life. Love yourself and try to have fun like all teenagers.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Sevgili İrade,
Endişelenme! Hemen hemen tüm gençler sivilce alır. İlk olarak, bunun hakkında bir dermatolog görmelisiniz.
Size doğru reçete verebilir, ancak sabırlı olmalısınız. İyileşmesi 4 ila 12 hafta sürebilir. Sadece kendi ilacınızı kullanın, çünkü bir arkadaşınız için iyi olan sizin için iyi olmayabilir. Ayrıca, ellerinizi yüzünüzden uzak tutmalısınız. Son olarak, sivilcelerin hayatınızı kontrol etmesine izin vermemelisiniz. Kendinizi sevin ve tüm gençler gibi eğlenmeye çalışın.


Dear Alison,
First, you should consult a nutritionist and ask advice on what you should and shouldn’t eat. You should keep up with your diet programme and remember you mustn’t eat junk food. You say, you don’t have enough time to do exercise but you should learn to manage your time. Exercise is really important to get back into shape. At least you can walk round a park near your house. Keep in mind that nobody is perfect and everyone has something to complain about their appearance. You must be positive about yourself and be happy with the way you look.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Sevgili Alison,
İlk olarak, bir beslenme uzmanına danışmalı ve ne yemeniz ve yememeniz gerektiği konusunda tavsiye istemelisiniz. Diyet programınıza ayak uydurmalı ve abur cubur yememelisiniz. Diyorsun, egzersiz yapmak için yeterli zamanın yok ama zamanını yönetmeyi öğrenmelisin. Egzersize geri dönmek için gerçekten önemlidir. En azından evinizin yakınındaki bir parkın etrafında yürüyebilirsiniz. Kimsenin mükemmel olmadığını ve herkesin görünümleri hakkında şikayet edecek bir şeyi olmadığını unutmayın. Kendiniz hakkında olumlu olmalı ve görünüşünüzden memnun olmalısınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.