9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 105 MEB

9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 105 9. sınıf İngilizce ders kitabı MEB  yayınları kitabının İngilizce soru, metin İngilizce cümlelerinin Türkçe çevirilerini yaptık. Teen Wise 9. sınıf İngilizce Ders kitabı İngilizce metinlerin ve soruların bölüm bölüm çevirilerini yazdık. 8. ünite Sayfa 105 Türkçe çevirisini kısaca yazdık.

9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 105

SAYFA 105 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

4 Check your results with your classmates. Who is the emergency freak in your class?

5 Match the emergency situations with the appropriate help.

1. robbery a) paramedics / ambulance
2. car accident b) fre department
3. fre c) police

6. Listen to the telephone conversations between the callers and emergency call operators. Choose the correct picture for each dialogue.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

4 Sonuçlarınızı sınıf arkadaşlarınızla kontrol edin. Sınıfınızdaki acil ucube kim?

5 Acil durumları uygun yardımla eşleştirin.

1. soygun a) sağlık görevlileri / ambulans
2. trafik kazası b) fre departmanı
3. fre c) polis

6. Arayanlar ve acil durum araması operatörleri arasındaki telefon konuşmalarını dinleyin. Her diyalog için doğru resmi seçin.


7. Listen to the dialogues again. Who says these sentences? Write “C” for the caller and “O” for the operator.

8. 1. State your emergency.
2. Do not move. Stay on the line, please.
3. One woman is hurt.
4. Help is on the way.
5. I just know that it is in the old town.
6. I think so.

8 a. a. Work in pairs. Put the sentences in the correct order to make a dialogue.

___ Caller : Bryan Park, 6th Avenue.
___Caller : My little daughter has just fallen off her bike. She has a terrible pain in her right leg and she can’t move.
___ Operator : Don’t let your daughter move. What’s your location?
___ Operator : Ambulance Service. What’s your emergency?
___ Operator : Help is on the way. Don’t panic.
b. Act it out.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

7. Diyalogları tekrar dinleyin. Bu cümleleri kim söylüyor? Arayan için “C” ve operatör için “O” yazın.

8. 1. Acil durumunuzu belirtin.
2. Hareket ettirmeyin. Hatta kalın lütfen.
3. Bir kadın yaralandı.
4. Yardım geliyor.
5. Ben sadece eski şehirde olduğunu biliyorum.
6. Sanırım.

8 a. a. Çiftler halinde çalışın. Diyalog kurmak için cümleleri doğru sıraya koyun.

___ Arayan: Bryan Park, 6. Cadde.
___Caller: Küçük kızım bisikletinden düştü. Sağ bacağında korkunç bir acı var ve hareket edemiyor.
___ Operatör: Kızınızın hareket etmesine izin vermeyin. Konumunuz nedir?
___ Operatör: Ambulans Hizmeti. Acil durumunuz nedir?
___ Operatör: Yardım geliyor. Panik yapma.
b. Çıkarın.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir