9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 106 MEB

9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 106 9. sınıf İngilizce ders kitabı MEB  yayınları kitabının İngilizce soru, metin İngilizce cümlelerinin Türkçe çevirilerini yaptık. Teen Wise 9. sınıf İngilizce Ders kitabı İngilizce metinlerin ve soruların bölüm bölüm çevirilerini yazdık. 8. ünite Sayfa 105 Türkçe çevirisini kısaca yazdık.

9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 106

SAYFA 106 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

1 Here are some club rules in Edgewood High School. Match the clubs with their rules.
1. First Aid Club a. You must bring your trainers.
2. Swimming Club b. You must know all the exit gates at school.
3. Fitness Club c. You must keep a frst aid kit in your class.
4. Fire Busters Club d. You mustn’t go to the pool if you have the flu.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

1 Edgewood Lisesi’ndeki bazı kulüp kuralları. Kulüpleri kurallarıyla eşleştirin.
1. İlk Yardım Kulübü a. Eğitmenlerinizi getirmelisiniz.
2. Yüzme Kulübü b. Okuldaki tüm çıkış kapılarını bilmelisiniz.
3. Fitness Kulübü c. Sınıfınızda ilk yardım çantası bulundurmalısınız.
4. Ateş Avcıları Kulübü d. Gripiniz varsa havuza gitmemelisiniz.


2. Look at the pool rules of the swimming club in Edgewood High School. Make sentences as in the example.

e.g. You must wear a swim cap. You mustn’t run in the pool area.

POOL RULES
Don’t run in the pool area.
Don’t engage in rough play.
Wear a swim cap.
Shower before entering pool.
Don’t bring food or drinks.
Remove any jewellery before entering the pool.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

2. Edgewood Lisesi’ndeki yüzme kulübünün havuz kurallarına bakınız. Örnekteki gibi cümleler kurunuz.

Örneğin. Bir yüzme şapkası takmalısınız. Havuz alanında koşmamalısınız.

HAVUZ KURALLARI
Havuz alanında koşmayın.
Zorlu oyuna girmeyin.
Yüzme kapağı takın.
Havuza girmeden önce duş alın.
Yiyecek ve içecek getirmeyin.
Havuza girmeden önce takılarınızı çıkarın.


3. a. a. Look at the equipment and match them with the suitable clubs in Edgewood High School.

1. Gastronomy Club
2. Science Club
3. Outdoor Adventure Club
4. Ice-skating Club
5. Dance Club

b. Work in pairs. Make a dialogue using the equipment given for the clubs as in the example.e.g.
Student : What do I have to bring with me to the Ice-skating Club?
Club Instructor : You have to bring a helmet and shin pads. You don’t have to bring your own skates. You can use the ones in the club.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

3 A. a. Ekipmana bakın ve onları Edgewood Lisesi’ndeki uygun kulüplerle eşleştirin.

1. Gastronomi Kulübü
2. Bilim Kulübü
3. Açıkhava Macera Kulübü
4. Buz pateni kulübü
5. Dans Kulübü

b. Çiftler halinde çalışın. Kulüpler için verilen ekipmanı örnekte olduğu gibi kullanarak bir diyalog yapın. E.g.
Öğrenci: Buz pateni kulübüne yanımda ne getirmeliyim?
Kulüp Eğitmeni: Bir kask ve incik yastıkları getirmelisin. Kendi patenlerini getirmene gerek yok. Kulübündekileri kullanabilirsiniz.


4 Answer the questions.
1. Do you have a club in your school which is responsible for fre safety?
2. What is the name of it?
3. Who are the members of this club?

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

4 Soruları cevaplayın.
1. Okulunuzda serbest güvenlikten sorumlu bir kulübünüz var mı?
2. Adı nedir?
3. Bu kulübün üyeleri kimlerdir?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir