9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 107 MEB

9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 107 9. sınıf İngilizce ders kitabı MEB  yayınları kitabının İngilizce soru, metin İngilizce cümlelerinin Türkçe çevirilerini yaptık. Teen Wise 9. sınıf İngilizce Ders kitabı İngilizce metinlerin ve soruların bölüm bölüm çevirilerini yazdık. 8. ünite Sayfa 107 Türkçe çevirisini kısaca yazdık.

9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 107

SAYFA 107 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

5. The Fire Busters Club in Edgewood School prepared a leaflet about fire safety. Read the leaflet quickly and choose the best title.
a. No Way Out b. Be Fire Safe c. How to put out a fire?

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

5. Edgewood Okulu’ndaki Fire Busters Club, yangın güvenliği hakkında bir broşür hazırladı. Broşürü hızlı bir şekilde okuyun ve en iyi başlığı seçin.
a. Çıkış Yok b. Yangın Güvenli Olun c. Yangın nasıl söndürülür?


Did you know that if a fre starts in your home you have just two minutes to escape?
You can reduce the risk of fre at home / school / work by following some simple fre safety steps

Top Tips for Fire Prevention
• Switch off and unplug the electrical items when you’re not using them.
• You must memorise the phone number for the Fire Department.
• It’s important to install a smoke detector in your house. Better safe than sorry!
• You must keep a fre extinguisher handy.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Evinizde bir fre başlarsa kaçmak için sadece iki dakikanız olduğunu biliyor muydunuz?
Bazı basit fre güvenlik adımlarını izleyerek evde / okulda / işte fre riskini azaltabilirsiniz

Yangın Önleme için En İyi İpuçları
• Kullanmadığınız elektrikli parçaları kapatın ve fişini çekin.
• İtfaiyenin telefon numarasını ezberlemeniz gerekir.
• Evinize bir duman dedektörü takmanız önemlidir. Eşeği sağlam kazığa bağlamak!
• Serbest bir yangın söndürücüyü el altında bulundurmalısınız.


Plan Your Escape
• Think twice before you plan your safe escape routes.
• A fre drill is really important to get out of the building quickly and safely, so you must have regular
fre drills.
• You must have a safe meeting place to gather outside the building.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Kaçışını Planla
• Güvenli kaçış rotalarınızı planlamadan önce iki kez düşünün.
• Binadan hızlı ve güvenli bir şekilde çıkmak için bir fre matkap gerçekten önemlidir, bu nedenle düzenli olarak
fre matkaplar.
• Binanın dışında toplanmak için güvenli bir buluşma yeriniz olmalıdır.


During a Fire
• React fast! The faster you act, the safer you’ll be.
• You mustn’t go back in the building for any reason- things can be replaced; people can’t.
• Use the stairway. Do not use elevators.
• Stop, drop and roll if your clothes catch on fre.
• If you see or smell smoke, stay low and go. The air is better near the foor.
• Call the Fire Department as soon as possible.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Yangın Sırasında
• Hızlı tepki verin! Ne kadar hızlı hareket ederseniz, o kadar güvenli olursunuz.
• Herhangi bir nedenden ötürü binaya geri dönmemelisiniz; işler değiştirilebilir; insanlar yapamaz.
• Merdiveni kullanın. Asansör kullanmayın.
• Giysileriniz serbest kalırsa durun, bırakın ve yuvarlayın.
• Duman görürseniz veya koklarsanız, alçakta kalın ve gidin. Hava zeminin yakınında daha iyidir.
• En kısa sürede İtfaiyeyi arayın.


6. Read the fire safety leafet and complete the sentences with the highlighted phrases.
1. You must have a(n) …………… in your house and all family members must know the sound of it.
2. Turn off all the …………………… when they are not in use.

3. Think carefully when you decide on the safest ……………
4. Practise ………….. regularly. They can be a lifesaver.
5. In case of fire, phone the .

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

6. Yangın güvenliği sızıntısını okuyun ve vurgulanan ifadelerle cümleleri tamamlayın.
1. Evinizde bir (n) …………… olmalı ve tüm aile fertleri onun sesini bilmelidir.
2. Kullanımda değilken tüm 

3. En güvenli olana karar verirken dikkatli düşünün ……………
4. Uygulama ………….. düzenli olarak. Bir cankurtaran olabilirler.
5. Yangın durumunda.


7 Read the leafet again and choose the right options.
1. The main idea of the leafet is……
a) When there is a fre, you must use elevators.
b) A smoke detector is enough to prevent a fre.
c) It’s vital to know the tips about fre safety.
2. ‘Better safe than sorry’ means…
a) If you don’t want to regret, you should be cautious.
b) Being careful is usually boring. Take it easy.
c) When danger is on the way, you cannot stop it.
3. What is the frst thing you should do during a fre?
a) Keep a fre extinguisher handy.
b) React fast as much as you can.
c) Collect your belongings.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

7 Broşürü tekrar okuyun ve doğru seçenekleri seçin.
1. Leafet ana fikri ……
a) Frez olduğunda asansör kullanmalısınız.
b) Donmayı önlemek için bir duman detektörü yeterlidir.
c) Serbest güvenlikle ilgili ipuçlarını bilmek çok önemlidir.
2. sorry Üzgünüzden daha güvenli ’demek …
a) Pişman olmak istemiyorsanız, dikkatli olmalısınız.
b) Dikkatli olmak genellikle sıkıcıdır. Boşver.
c) Tehlike yolda olduğunda durduramazsınız.
3. Bir fre sırasında yapmanız gereken ilk şey nedir?
a) Serbest bir söndürücü bulundurun.
b) Mümkün olduğunca hızlı tepki verin.
c) Eşyalarınızı toplayın.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir