9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 17 MEB

9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 17 9. sınıf İngilizce ders kitabı MEB  yayınları kitabının İngilizce soru, metin İngilizce cümlelerinin Türkçe çevirilerini yaptık. Teen Wise 9. sınıf İngilizce Ders kitabı İngilizce metinlerin ve soruların bölüm bölüm çevirilerini yazdık. 1. ünite Sayfa 17 Türkçe çevirisini kısaca yazdık.

9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 17

SAYFA 17 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

My name is Ammon. I’m Egyptian. I’m an engineer. My roommate Adrian is from Sweden. He is a fashion designer. We are in the same class. Our language course is here in Oxford and our teacher is very nice. There are a lot of students from different countries such as Argentina, Russia, and India. Our best friend is Bulgarian. Her name is Daniela. She is a student at a school of tourism and a part-time waitress at a popular café in the city center. We are here now to visit her.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Benim adım Ammon. Mısırlıyım. Ben bir mühendisim. Oda arkadaşım Adrian İsveçli. O bir moda tasarımcısı. Aynı sınıftayız. Dil kursumuz Oxford’da ve öğretmenimiz çok iyi. Arjantin, Rusya ve Hindistan gibi farklı ülkelerden çok sayıda öğrenci var. En iyi arkadaşımız Bulgar. Adı Daniela. Turizm okulunda öğrenci ve şehir merkezindeki popüler bir kafede yarı zamanlı garsonluk yapıyor. Şimdi onu ziyaret etmek için buradayız.


I’m Jacob and I’m a Canadian actor. I’m here in San Francisco to study dancing at a world-famous school. It is in a gorgeous building in the city centre. The instructors are very talented people. They are really good dancers. My classes are in the evenings. They are very tiring but I’m very happy in San Francisco. This city is lively and the people are very friendly here. Dancing and making friends; kill two birds with one stone! It’s great.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Ben Jacob ve Kanadalı bir aktörüm. Dünyaca ünlü bir okulda dans eğitimi almak için San Francisco’dayım. Şehir merkezinde muhteşem bir binada. Eğitmenler çok yetenekli insanlar. Gerçekten iyi dansçılar. Derslerim akşamları. Çok yorucu ama San Francisco’da çok mutluyum. Bu şehir canlı ve insanlar burada çok cana yakın. Dans etmek ve arkadaş edinmek; Bir taşla iki kuş! Bu harika.


Hi, I’m Sue from the UK. I’m a chemist. Now I’m in Paris with one of my colleagues and six students for a youth project. My colleague’s name is Brian. There are three girls and three boys in our group. Our project partner is a science school. They have got a big laboratory in their school and our group is very busy there all day. There are four chemists and twelve students in the laboratory. Twelve young scientists and a lovely city; there are many things to chill out after a tiring day. Time to go, thank you.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Merhaba, ben İngiltere’den Sue. Ben bir kimyagerim. Şimdi bir gençlik projesi için meslektaşlarımdan biri ve altı öğrenciyle Paris’teyim. Meslektaşımın adı Brian. Grubumuzda üç kız ve üç erkek var. Proje ortağımız bir bilim okuludur. Okullarında büyük bir laboratuvarları var ve grubumuz bütün gün orada çok meşgul. Laboratuvarda dört kimyager ve on iki öğrenci bulunmaktadır. On iki genç bilim adamı ve sevimli bir şehir; yorucu bir günün ardından dinlenecek çok şey var. Gitme zamanı, teşekkürler.


6 Answer the questions.
1. What does Ammon do?
2. Where are Ammon and Adrian now?
3. What does Jacob do in San Francisco?
4. Which course is popular around the world?
5. How many people are there in Sue and Brian’s group?

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

6 Soruları cevaplayın.
1. Ammon ne yapar?
2. Ammon ve Adrian şu anda nerede?
3. Jacob, San Francisco’da ne yapıyor?
4. Dünyada hangi kurs popüler?
5. Sue ve Brian’ın grubunda kaç kişi var?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir