9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 19 MEB

9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 19 9. sınıf İngilizce ders kitabı MEB  yayınları kitabının İngilizce soru, metin İngilizce cümlelerinin Türkçe çevirilerini yaptık. Teen Wise 9. sınıf İngilizce Ders kitabı İngilizce metinlerin ve soruların bölüm bölüm çevirilerini yazdık. 1. ünite Sayfa 19 Türkçe çevirisini kısaca yazdık.

9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 19

SAYFA 19 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

ROAD TO SUCCESS
This is the story of a talented Turkish girl. Melda Umur Saguner is a Turkish musician. She is a successful double bass player. Her music story begins from her childhood.

She loves music and she says “My life is music and music is my life”.
She studies the instrument double bass at Dokuz Eylül State Conservatory for seven years and graduates at the age of 22. She gets a scholarship from the University of Arts Bern and moves to Switzerland. The first days are really hard for her. There is nobody around her. No family members, no friends… It is a different country with a different culture but she never gives up.

She has two master’s degrees between the years 2009-2012. Then she performs concerts with the State Symphony Orchestra of Bern in Switzerland as an intern.

From that moment, she starts to play film music with many Oscar-winning composers and performs numerous concerts all over the world.

As a little child, she imagines herself in different countries, meeting new people from different nationalities. “I give concerts in different places.

One day we are in Tokyo with Japanese people and one day we are in New York and another time I find myself in Royal Albert Concert Hall in London. It is really interesting to meet new people from different cultures”, she says.

Her motto is “Nothing is impossible. First, believe then hold on to your dreams.”

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

BAŞARIYA GİDEN YOL
Bu yetenekli bir Türk kızın hikayesi. Melda Umur Saguner bir Türk müzisyen. Başarılı bir kontrbas çalar. Müzik hikayesi çocukluğundan başlar.

Müziği seviyor ve “Hayatım müzik, müzik benim hayatım” diyor.
Dokuz Eylül Devlet Konservatuarı’nda enstrüman kontrbasını yedi yıl okuyor ve 22 yaşında mezun oluyor. Bern Sanat Üniversitesi’nden burs alıyor ve İsviçre’ye gidiyor. İlk günler onun için gerçekten zor. Etrafında kimse yok. Aile üyesi yok, arkadaş yok… Farklı bir kültüre sahip farklı bir ülke ama asla pes etmiyor.

2009-2012 yılları arasında iki yüksek lisans derecesi vardır. Daha sonra stajyer olarak İsviçre’deki Bern Devlet Senfoni Orkestrası ile konserler veriyor.

O andan itibaren Oscar ödüllü birçok besteciyle film müziği çalmaya başlar ve tüm dünyada çok sayıda konser verir.

Küçük bir çocukken, farklı ülkelerden yeni insanlarla tanışarak kendini farklı ülkelerde hayal eder. “Farklı yerlerde konserler veriyorum.

Bir gün Japonlarla Tokyo’dayız ve bir gün New York’tayız ve başka bir zaman kendimi Londra’daki Royal Albert Konser Salonu’nda buluyorum. Farklı kültürlerden yeni insanlarla tanışmak gerçekten ilginç ”diyor.

Sloganı “Hiçbir şey imkansız değil. Önce inan, sonra hayallerine devam et. ”


Answer the questions.
1. What does Melda do?
2. Why are the first days in Switzerland difficult for her?
3. Do you think her life is interesting?

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Soruları cevapla.
1. Melda ne yapar?
2. İsviçre’deki ilk günler onun için neden zor?
3. Sizce hayatı ilginç mi?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir