9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 46-47 Pasifik Yayınları

9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 46-47 9. sınıf İngilizce ders kitabı Pasifik Yayınları  yayınları kitabının İngilizce soru, metin İngilizce cümlelerinin Türkçe çevirilerini yaptık. Teen Wise 9. sınıf İngilizce Ders kitabı İngilizce metinlerin ve soruların bölüm bölüm çevirilerini yazdık. 1. ünite Sayfa 46-47 Türkçe çevirisini kısaca yazdık.

9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 46-47

SAYFA 46 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

1. Match the words with the photos
valley
jungle
hill
waterfall
stream
grass

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

1. Kelimeleri fotoğraflarla eşleştirin
Vadi
Orman
Tepe
şelale
aktarım
Çimen


SAYFA 47 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

2. Answer: What do you do during your summer holiday?
I usually go to the sea and swim.

3. Listen to the dialogue and answer: What will Betty ask her parents to do?

Betty will ask her family to go camping next summer.

4. Listen to the dialogue again and answer these questions.
1. What kind of holiday do Kevin and his family have?
She stays in a hotel during their holiday.
2. How often does Kevin go on holiday?
Kevin goes on holiday once a year
3. Where does Betty stay during their holiday?
She always stays in a hotel.
4. What does Kevin do on holiday?
He walks, swims, observes nature and takes photographs.
5. How often do they buy bottled water?
They buy bottled water twice a week.
6. What do they usually do in the evening?
They usually sing songs and Kevin’s mother tells stories and jokes in the evening..
7. What kind of problems do they have when they go camping?
They have mosquito and freshwater problems.
(Making fire is also a problem if they forget to bring
matches.)

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

2. Cevap: Yaz tatilinde ne yaparsın?
Genelde denize giderim ve yüzerim.

3. Diyaloğu dinleyin ve cevaplayın: Betty anne ve babasından ne yapmasını isteyecek?

Betty, ailesinden gelecek yaz kampa gitmesini isteyecek.

4. Diyaloğu tekrar dinleyin ve bu soruları cevaplayın.
1. Kevin ve ailesinin nasıl bir tatili var?
Tatilleri boyunca bir otelde kalır.
2. Kevin ne sıklıkla tatile gider?
Kevin yılda bir kez tatile gider
3. Betty tatilleri boyunca nerede kalıyor?
Hep otelde kalır.
4. Kevin tatilde ne yapar?
Yürür, yüzer, doğayı gözlemler ve fotoğraf çeker.
5. Ne sıklıkla şişelenmiş su alıyorlar?
Haftada iki kez şişe su alıyorlar.
6. Akşamları genellikle ne yaparlar?
Genellikle şarkı söylerler ve Kevin’in annesi akşamları hikayeler ve fıkralar anlatır..
7. Kampa gittiklerinde ne gibi sorunlar yaşıyorlar?
Sivrisinek ve tatlı su sorunları var.
(Kibrit getirmeyi unuturlarsa ateş yakmak da sorun olur.)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.