9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 54, 55

9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 54, 55 9. sınıf İngilizce ders kitabı MEB  yayınları kitabının İngilizce soru, metin İngilizce cümlelerinin Türkçe çevirilerini yaptık. Teen Wise 9. sınıf İngilizce Ders kitabı İngilizce metinlerin ve soruların bölüm bölüm çevirilerini yazdık.

9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 54, 55

SAYFA 54 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Work in pairs. talk about the interviewers’ ideas.
I think the -japanese take the subJect seriously and they really want to survive after an earthQuake

Exactly. But I’m surprised to hear that people in Naples don’t care about the volcano.

Read the paragraph and match (1-4) to (a-d .)

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Çiftler halinde çalışın. görüşmecilerin fikirleri hakkında konuşabilir.
-Japonların subjektifi ciddiye aldıklarını ve gerçekten bir dünyadan sonra hayatta kalmak istediklerini düşünüyorum

Kesinlikle. Ancak Napoli’deki insanların yanardağı önemsemediğini duyduğuma şaşırdım.

Paragrafı okuyun ve (1-4) ile (a-d) eşleştirin.


1. LEARN FROM JAPANESE

2. The -apanese know what to do during an earthTuake. They are really well organised people. 3. They start educating their children at early ages in schools.

Children learn the safety rules against the earthquakes and tsunamis. They regularly practise these rules. And also their government has the best earthTuake detection and warning systems in the world. 4. I think all countries must be careful about natural disasters.

They must take the subject seriously and fnd solutions, like the people in Japan.

8. Write a paragraph about love for nature. Use the paragraph in exercise 7 as an example.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

1. JAPON’DAN ÖĞRENİN

2. Japonlar bir dünya sırasında ne yapacağını biliyorlar. Gerçekten iyi organize edilmiş insanlar. 3. Çocuklarını erken yaşlarda okullarda eğitmeye başlarlar.

Çocuklar depremlere ve tsunamilere karşı güvenlik kurallarını öğrenir. Bu kuralları düzenli olarak uyguluyorlar. Ayrıca hükümetleri dünyadaki en iyi deprem tespit ve uyarı sistemlerine sahiptir. 4. Tüm ülkelerin doğal afetler konusunda dikkatli olmaları gerektiğini düşünüyorum.

Konuyu ciddiye almalı ve Japonya’daki insanlar gibi çözümler bulmalılar.

8. Doğaya sevgi hakkında bir paragraf yazın. Örnek olarak alıştırma 7’deki paragrafı kullanın.


SAYFA 55 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

ARE YOU READY TO HEAR SOME FACTS ABOUT DISASTERS?
A disaster can strike at anytime, anywhere. Here are some disaster facts.
Natural disasters affect about 26 million people around the worOd every year.
Avalanches travel at the speed of over 200 miles per hour.
Hawaii is the state that has the highest risk for tsunamis with over one a year.
In 2004, a 9.0 magnitude earthquake caused the biggest tsunami in history. It killed over 226,000 people in Indonesia, Sri Lanka, India, Thailand and the Maldives.

Cyclones, tropical cyclones, hurricanes and typhoons are the same things. People use different names in different Sarts of the word. In
the Atlantic Ocean, they are known as hurricanes, in the tropics, they are known as tropical cyclones, in the Indian Ocean, they are known as cyclones and in the Pasific Ocean, they are known as typhoons.

About 20% of all volcanoes are under water.

Japan has %10 of the world’s active volcanoes.

flooding is the world’s most costly type of natural disaster because the damage can be so extensive.

A volcanic eruption in Indonesia is the loudest natural disaster on record.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

AFETLER HAKKINDA BAZI GERÇEKLERİ DUYMAYA HAZIR MISINIZ?
Bir felaket her an her yerde vurabilir. İşte bazı felaket gerçekleri.
 Doğal afetler her yıl dünya çapında yaklaşık 26 milyon insanı etkilemektedir.
 Çığlar saatte 200 milin üzerinde bir hızla hareket ediyor.
Hawaii yılda bir kez tsunami riski en yüksek olan eyalettir.
2004 yılında, 9.0 büyüklüğünde bir deprem tarihin en büyük tsunamisine neden oldu. Endonezya, Sri Lanka, Hindistan, Tayland ve Maldivler’de 226.000’den fazla insanı öldürdü.

Siklonlar, tropikal siklonlar, kasırgalar ve tayfunlar aynı şeylerdir. İnsanlar kelimenin farklı Sarts’ında farklı isimler kullanırlar. İçinde
Atlantik Okyanusu, kasırga olarak bilinir, tropiklerde tropikal siklonlar olarak bilinir, Hint Okyanusunda siklonlar olarak bilinir ve Pasifik Okyanusunda tayfunlar olarak bilinir.

Tüm volkanların yaklaşık% 20’si su altındadır.

Japonya, dünyadaki aktif volkanların% 10’una sahiptir.

sel, dünyanın en pahalı doğal felaketidir çünkü hasar çok geniş olabilir.

Endonezya’daki volkanik bir patlama, kaydedilen en yüksek doğal felakettir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir