9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 86, 88 MEB

9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 86, 88 9. sınıf İngilizce ders kitabı MEB  yayınları kitabının İngilizce soru, metin İngilizce cümlelerinin Türkçe çevirilerini yaptık. Teen Wise 9. sınıf İngilizce Ders kitabı İngilizce metinlerin ve soruların bölüm bölüm çevirilerini yazdık. 6. ünite Sayfa 86, 88 Türkçe çevirisini kısaca yazdık.

9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 86, 88

SAYFA 86 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

LIstenIng & SpeakIng

1 Match the Seven Wonders of the Ancient World with the countries. You can use some of them more than once.

1. Turkey
2. Egypt
3. Greece
4. Iraq

a. The Great Pyramid b. The Hanging Gardens of c. The Statue
d. The Temple of Artemis Babylon of Zeus
e. The Mausoleum at Halicarnassus
f. The Colossus of Rhodes
g. The Lighthouse at Alexandria

2 Complete the sentences using the correct words.

lighthouse
tomb
structure
temple statue

1. A ………………………….. on that island was necessary for sailors.
2. There were a lot of visitors in the …….. yesterday because of the ceremony.
3. There was an iron door in the middle of the stone ………….. .
4. There was a ………………………….. of the queen in front of the palace.
5. The ………………………….. of the king was in a secret place because it was full of jewellery.

3 ”T:42 Listen to Mandy and Eric talking about world heritage. Choose the correct word to fll in the chart.
Greek God / the tallest / Bodrum / Statue of Liberty / Mediterranean island / legendary / Ephesus

SEVEN WONDERS
The Great Pyramid the tallest
The Mausoleum at Halicarnassus
The Temple of Artemis
The Statue of Zeus
The Lighthouse at Alexandria
The Colossus of Rhodes
The Hanging Gardens of Babylon

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Dinleme ve Konuşma

1 Eski dünyanın yedi harikasını ülkelerle eşleştirin. Bazılarını bir kereden fazla kullanabilirsiniz.

1. Türkiye
2. Mısır
3. Yunanistan
4. Irak

a. Büyük Piramit b. Asma Bahçeleri c. Heykel
d. Zeus’un Artemis Tapınağı
e. Halikarnas Mozolesi
f. Rodos Heykeli
g. İskenderiye Feneri

2 Cümleleri doğru kelimeleri kullanarak tamamlayın.

fener
mezar
yapı
tapınak heykeli

1. Bu adada denizciler için bir ………………………….. gereklidir.
2. Dün tören nedeniyle …….. ‘da çok sayıda ziyaretçi vardı.
3. Taşın ortasında demir bir kapı vardı ……………
4. Sarayın önünde kraliçenin bir …………………………… vardı.
5. Kralın ………………………….. mücevher dolu olduğu için gizli bir yer vardı.

3 ”T: 42 Mandy ve Eric’in dünya mirası hakkında konuştuklarını dinleyin. Grafikte doğru kelimeyi seçin.
Yunan Tanrısı / En Uzun / Bodrum / Özgürlük Heykeli / Akdeniz Adası / Efsanevi / Efes

YEDİ HARİKA
Büyük Piramit en uzun
Halikarnas Mozolesi
Artemis Tapınağı
Zeus Heykeli
İskenderiye Feneri
Rodos Heykeli
Babilin Asma Bahçeleri


SAYFA 88 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

READING & WRITING

1 a. Guess and match the sentences with the Ancient Wonders.

The Mausoleum at Halicarnassus The Hanging Gardens of Babylon
___ a. It was a beautiful wonder in Mesopotamia.
___ b. It was a tomb for a great king.
___ c. Some historians believe it wasn’t even real.
___ d. After the earthquakes, people used its stones to build a castle.
___ e. Archaeologist Charles Newton discovered it in the 1800’s.
___ f. There were man-made waterfalls and wild animals inside.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

OKUMA YAZMA

1 A. Tahmin ve eski harikalar ile cümle maç.

Halikarnas Mozolesi Babil’in Asma Bahçeleri
___ a. Mezopotamya’da güzel bir harikaydı.
___ b. Büyük bir kral için bir mezardı.
___ c. Bazı tarihçiler bunun gerçek olmadığına inanıyorlar.
___ d. Depremlerden sonra insanlar taşlarını kale yapmak için kullandılar.
___ e. Arkeolog Charles Newton bunu 1800’lerde keşfetti.
___ f. İçeride insan yapımı şelaleler ve vahşi hayvanlar vardı.


b. Work in pairs. Choose one of the wonders and talk about it.

2 Fill in the blanks with the words. Use your dictionaries.

can’t take my eyes off / homeland / memory / location / destroyed / skilful
1. The enemies ……………………….. the historical site when they entered the city.
2. Last summer, we visited the ……………………….. of the great playwright Shakespeare.
3. They built the mausoleum for the ……………………….. of the king.
4. The archaeologists discovered the exact ……………………….. of the ancient tomb last month.
5. Some ancient structures are still alive because their architects were very ………………… .
6. I ……………………….. the pyramid because it is wonderful.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

b. Çiftler halinde çalışın. Harikalardan birini seçin ve onun hakkında konuşun.

2 Boşlukları kelimelerle doldurun. Sözlüklerinizi kullanın.

gözlerimi çıkaramıyorum / anavatan / hafıza / yer / yok / usta
1. Düşmanlar ……………………….. şehre girdiklerinde tarihi yer.
2. Geçen yaz, büyük oyun yazarı Shakespeare’in ……………………….. adresini ziyaret ettik.
3. Kralın ……………………….. için türbe inşa ettiler.
4. Arkeologlar geçen ay antik mezarın tam olarak ……………………….. ‘sini keşfettiler.
5. Bazı eski yapılar hala yaşıyor çünkü mimarları çok ………………….
6. Ben ……………………….. piramit harika çünkü.


Read the short stories. Guess the meanings of the highlighted words and write them under the pictures.

TWO WONDERS, TWO STORIES

Remember Me
1 Mauslos was a great Persian king. After he died, his wife, Artemisia, wanted him to live in the memory. She decided to build a huge tomb for him. She ordered the most skilful craftsmen in the country to build it. They started building the tomb in 353 BC. Two years later Artemisia died but they continued to work on the structure one more year. They used fne sculptures inside and 5 outside of the mausoleum. The ancient historians agreed that it was one of the most beautiful structures at those times. Unfortunately, between the 12 and 15 centuries strong earthquakes 10 destroyed the wonderful tomb. It is in ruins today but its name “mausoleum” still lives today.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Kısa öyküleri okuyun. Vurgulanan kelimelerin anlamlarını tahmin edin ve resimlerin altına yazın.

İKİ SAHİP, İKİ HİKAYE

Beni Hatırla
1 Mauslos büyük bir İran kralıydı. Öldükten sonra, karısı Artemisia onun hafızada yaşamasını istedi. Onun için büyük bir mezar inşa etmeye karar verdi. Ülkedeki en usta ustaları inşa etmesini emretti. Mezarı MÖ 353’te inşa etmeye başladılar. İki yıl sonra Artemisia öldü, ancak bir yıl daha yapı üzerinde çalışmaya devam ettiler. Türbenin içinde ve dışında fne heykeller kullandılar. Eski tarihçiler, o zamanların en güzel yapılarından biri olduğu konusunda anlaştılar. Ne yazık ki, 12 ila 15 yüzyıl arasında güçlü depremler 10 harika mezarı yok etti. Bugün harabeye dönmüş ancak adı “türbe” bugün hala yaşıyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.